TERMA & SYARAT PERADUAN

VERSI ENGLISH: KLIK DI SINI

KEMBALI KE PERADUAN: KLIK DI SINI

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND BONANZA BELI & MENANG.

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a.      Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/09/2023 hingga 23:59:59, 31/10/2023.

b.      Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c.       Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membolehkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a.      Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di  Semenanjung Malaysia sahaja yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/09/2023) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b.      Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a.      Produk AYAM BRAND™ dan yumeat (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i.            AYAM BRAND™ Sardines

       ii.            AYAM BRAND™ Saba

     iii.            AYAM BRAND™ Mackerel

     iv.            AYAM BRAND™ Tuna

       v.            AYAM BRAND™ Baked Beans

     vi.            AYAM BRAND™ Coconut Milk and Kerisik

   vii.            AYAM BRAND™ Fruits & Vegetables

 viii.            AYAM BRAND™ Cooking Paste

     ix.            AYAM BRAND™ Soya Flakes

       x.            yumeat™ Plant-Based

6.       

Bukti Pembelian:

a.      Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b.      Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c.       Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas dan/atau rosak. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

d.      Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksima 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksima bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Contoh:

        i.            Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii.            Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a.      Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b.      Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:

        i.            Tulis di depan Resit nama penuh anda, nombor pengenalan dan alamat e-mel, jika ada (“Butiran Peribadi”).

      ii.            Tangkap 1 (satu) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca 1 (satu) Resit lengkap dengan Butiran Peribadi dan Butiran Resit anda (“Imej”). 1 (satu) Imej mesti mengandungi 1 (satu) Resit sahaja.

    iii.            Hantar “consentWA” melalui WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 daripada mana-mana nombor telefon mudah alih yang didaftarkan di Malaysia. Ini adalah untuk memberikan persetujuan anda untuk menghantar melalui aplikasi WhatsApp kepada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan. Anda hanya perlu memberikan persetujuan anda sekali sahaja.

    iv.            Setelah anda telah memberikan persetujuan anda, anda boleh meneruskan untuk menyerahkan Imej anda ("Penyertaan").

      v.            Penganjur akan menghantar auto-balas mesej perakuan penerimaan untuk Penyertaan pertama yang diterima oleh setiap nombor mudah alih sahaja.

c.       Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d.      Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a.      Terdapat sejumlah 20 (dua puluh) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) PIN Tambah Nilai Touch ‘n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b.      Terdapat sejumlah 180 (satu ratus lapan puluh) Hadiah Mingguan untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

c.       Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/09/2023 – 07/09/2023     Minggu 2: 08/09/2023 – 14/09/2023

Minggu 3: 15/09/2023 – 21/09/2023     Minggu 4: 22/09/2023 – 28/09/2023

Minggu 5: 29/09/2023 – 05/10/2023     Minggu 6: 06/10/2023 – 12/10/2023

Minggu 7: 13/10/2023 – 19/10/2023     Minggu 8: 20/10/2023 – 26/10/2023

Minggu 9: 27/10/2023 – 31/10/2023

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a.      Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 200.25 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 200. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 200. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 200 iaitu: 200, 400, 600, 800, 1000 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a.      Terdapat 61 (enam puluh satu) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i.            5 (Lima) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g HABIB bernilai RM6,315 setiap satu.

       ii.            7 (Tujuh) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g HABIB bernilai RM3,170 setiap satu.

     iii.            9 (Sembilan) Hadiah Kedua berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 5g HABIB bernilai RM1,630 setiap satu.

     iv.            40 (Empat Puluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) PIN Tambah Nilai Touch ‘n Go eWallet RM500 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 HABIB adalah betul pada masa pencetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB JEWEL akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a.      Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 5 (Lima) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 5 yang bersamaan dengan 10000.60 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 10000. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 10000. 5 (Lima) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 10000 iaitu: 10000, 20000, 30000, 40000 dan 50000 akan dipilih.

 1. 7 (Tujuh) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 7 yang bersamaan dengan 7143.29 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 7143. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 7143. 7 (Tujuh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 7143 iaitu: 7143, 14286, 21429, 28572, 35715 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 9 (Sembilan) Finalis Hadiah Kedua:

50003 akan dibahagikan dengan 9 yang bersamaan dengan 5555.89 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5555. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 5555. 9 (Sembilan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5555 iaitu: 5555, 11110, 16665, 22220, 27775 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 40 (Empat Puluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 40 yang bersamaan dengan 1250.08 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 1250. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 1250. 40 (Empat Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 1250 iaitu: 1250, 2500, 3750, 5000, 6250 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a.      Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b.      Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c.       Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a.      Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i.            1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii.            1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b.      Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c.       Semua Hadiah Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tidak dapat dihantar atau disampaikan kepada Pemenang disebabkan sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan penyertaan Peraduan.

e.      Penggunaan PIN Tambah Nilai  Touch ‘n Go eWallet tertakluk pada Terma & Syarat Touch ’n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd); https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f.        Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

g.      Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat kelewatan penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

h.      Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk mmelanjutkan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

i.        Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

j.        Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a.      Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b.      Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawab untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c.       Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d.      Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e.      Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan Penganjur melalui This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f.        Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g.      Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h.      Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i.        Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunapakai.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a.      Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak of A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, anda dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b.      Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel ke penyedia perkhidmatan di This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai berbanding versi Bahasa Malaysia.

PERADUAN BONANZA TERMS & CONDITIONS

FOR BAHASA MALAYSIA VERSION: CLICK HERE

BACK TO CONTEST PAGE: CLICK HERE

1.       

Contest:

PERADUAN AYAM BRAND BONANZA BELI & MENANG.

2.       

Organiser:

A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Contest Period:

a.      The Contest will run from 00:00:00, 01/09/2023 to 23:59:59, 31/10/2023.

b.      All Contest entries received outside the Contest Period will be automatically disqualified.

c.       The Organiser reserves the right to vary, extend, suspend or terminate the Contest at its sole discretion or if the Contest is not capable of being continued for whatever reasons. Such termination or suspension shall not give rise to any claim by the Participants.

4.       

Eligibility:

a.      The Contest is open to all legal residents of Peninsular Malaysia Only above 18 years of age (as at 01/09/2023) except the employees and immediate families of the Organiser, including its affiliated and/or related companies, distributors, communications, PR, digital and Contest agencies.

b.      The Organiser shall reserve the right to request evidence of identification documents, if required.

5.       

Participating Products:

a.      The participating AYAM BRAND™ and yumeat (“Products”) are as per listed below:

        i.            AYAM BRAND™ Sardines

       ii.            AYAM BRAND™ Saba

     iii.            AYAM BRAND™ Mackerel

     iv.            AYAM BRAND™ Tuna

       v.            AYAM BRAND™ Baked Beans

     vi.            AYAM BRAND™ Coconut Milk and Kerisik

   vii.            AYAM BRAND™ Fruits & Vegetables

 viii.            AYAM BRAND™ Cooking Paste

     ix.            AYAM BRAND™ Soya Flakes

       x.            yumeat™ Plant-Based

6.       

Proof Of Purchase:

a.      To participate in the Contest, purchase a minimum of RM20 (Ringgit Malaysia Twenty) (“Minimum Purchase”) of any Products in a single original receipt from any instore outlets (“Receipt”) only during the Contest Period.

b.      The printed Receipt must consist details of the date of purchase, Products purchased, purchase amount, Receipt number and name or logo of the Outlet (“Receipt Details”).

c.       The Receipt is the proof of purchase required to participate in the Contest. Participants may submit as many Receipts as they wish but each Receipt is ONLY eligible for 1 (one) entry submission. The Organiser shall reserve the right to disqualify any Receipt with incomplete details, reprinted, duplicated, illegible, unclear and/or damaged. All Receipts that do not meet the requirements stated herein shall be disqualified by the Organiser without further notification to the Participants.

d.      The Organiser will allocate serial numbers according to the purchase amount as stated in the Receipt submitted. For every RM20 (Ringgit Malaysia Twenty), the Organiser will allocate 1 (one) serial number up to a maximum of 5 (five) serial numbers. Any balance amount shall be forfeited once the maximum serial number per Receipt has been allocated.

For example:

        i.            If you purchase RM26.50 of Products in a single Receipt during the Contest Period, the Organiser will allocate 1 (one) serial number.

       ii.            If you purchase RM187.50 of Products in a single Receipt during the Contest Period, the Organiser will allocate 5 (five) serial numbers.

7.       

Participating Method:

a.      The Contest submission method is via WhatsApp only. Each Receipt is ONLY eligible for 1 (one) entry submission via WhatsApp.

b.      WhatsApp entry participation steps:

        i.            Write on the front of the Receipt your full name, identification number and email address, if any (“Personal Details”).

      ii.            Snap 1 (one) clear and legible picture/image of 1 (one) Receipt complete with your Personal Details and Receipt Details (“Image”). 1 (One) Image must contain only 1 (one) Receipt.

    iii.            Send “consentWA” via WhatsApp to the Contest Official WhatsApp Number 6018 311 2928 from any mobile number registered in Malaysia. This is to provide your consent to submit via WhatsApp application to the Contest Official WhatsApp Number. You will only have to provide your consent once.

    iv.            Once you have provided your consent, you may proceed to submit your Image (“Entry”).

      v.            The Organiser will send an auto-reply acknowledgment message for the first Entry received by each mobile number only.

c.       The Organiser will extract all Entries received for further processing, verification and qualifying. The Organiser shall reserve the right to disqualify any Entries with incomplete Personal Details, unclear and/or illegible Images and/or containing more than one (1) Receipt Images. All Entries that do not meet the requirements stated herein shall be disqualified by the Organiser without further notification to the Participants.

d.      The Organiser shall reserve the right to request evidence of the original Receipt (hardcopy) for verification and prize redemption. Failure to produce the original Receipt upon request will result in disqualification and forfeiture.

8.       

Weekly Prizes & Weekly Periods:

a.      There is a total of 20 (twenty) Weekly Prizes in the form of 1 (one) RM100 Touch ‘n Go eWallet Reload PIN each to be won for each week for 9 (nine) consecutive weeks.

b.      There is a total of 180 (one hundred and eight) Weekly Prizes to be won at the end of the Contest Period.

c.       The following are the 9 (nine) weekly periods:

Week 1: 01/09/2023 – 07/09/2023     Week 2: 08/09/2023 – 14/09/2023

Week 3: 15/09/2023 – 21/09/2023     Week 4: 22/09/2023 – 28/09/2023

Week 5: 29/09/2023 – 05/10/2023     Week 6: 06/10/2023 – 12/10/2023

Week 7: 13/10/2023 – 19/10/2023     Week 8: 20/10/2023 – 26/10/2023

Week 9: 27/10/2023 – 31/10/2023

9.       

Weekly Prize Winners Selection Mechanics:

a.      Each week a set of serial numbers will be allocated for the Qualified Entries starting from serial number “1”. Serial numbers allocated to each Qualified Entry will be tabulated and added up to derive the total number of Qualified Entries for each week.

For example: If the total weekly Qualified Entry serial numbers for Week 1 is 4005, the Organiser will select the Finalists based on the following mechanics:

 1. 20 (Twenty) Weekly Prize Finalists:

4005 will be divided by 20 which equal 200.25 which will be rounded down to 200. The multiplier winning serial number in this case is 200. 20 (Twenty) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 200 i.e.: 200, 400, 600, 800, 1000 and so forth will be selected.

10.   

Main Prizes:

a.      There are 61 (sixty one) Main Prizes listed below to be won at the end of the Contest Period.

        i.            5 (Five) Grand Prize in the form of 1 (one) HABIB 20g 999.9 Gold Bar* worth RM6,315 each.

       ii.            7 (Seven) 1st Prize in the form of 1 (one) HABIB 10g 999.9 Gold Bar* worth RM3,170 each.

     iii.            9 (Nine) 2nd Prize in the form of 1 (one) HABIB 5g 999.9 Gold Bar* worth RM1,630 each.

     iv.            40 (Forty) Consolation Prizes in the form of 1 (one) RM500 Touch ‘n Go eWallet Reload PIN each.

*The value of the HABIB 999.9 Gold Bar is correct at the time of printing. The gold value is according to the current gold price. A HABIB JEWEL certificate of authenticity will be included on the packaging.

11.   

Main Prize Winners Selection Mechanics:

a.      At the end of the Contest Period a set of serial numbers will be allocated for the Qualified Entries starting from serial number “1”. Serial numbers allocated to each Qualified Entry will be tabulated and added up to derive the total number of Qualified Entries for the Contest Period.

For example: If the total Qualified Entry serial numbers is 50003, the Organiser will select the Finalists based on the following mechanics:

 1. 5 (Five) Grand Prize Finalists:

50003 will be divided by 5 which equals 10000.60 which will be rounded down to 10000. The multiplier winning serial number in this case is 10000. 5 (Five) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 10000 i.e.: 10000, 20000, 30000, 40000 and 50000 will be selected.

 1. 7 (Seven) 1st Prize Finalists:

50003 will be divided by 7 which equals 7143.29 which will be rounded down to 7143. The multiplier winning serial number in this case is 7143. 7 (Seven) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 7143 i.e.: 7143, 14286, 21429, 28572, 35715 and so forth will be selected.

 1. 9 (Nine) 2nd Prize Finalists:

50003 will be divided by 9 which equals 5555.89 which will be rounded down to 5555. The multiplier winning serial number in this case is 5555. 9 (Nine) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 5555 i.e.: 5555, 11110, 16665, 22220, 27775 and so forth will be selected.

 1. 40 (Forty) Consolation Prize Finalists:

50003 will be divided by 40 which equals 1250.08 which will be rounded down to 1250. The multiplier winning serial number in this case is 1250. 40 (Forty) Qualified Entries assigned with serial numbers with multiples of 1250 i.e.: 1250, 2500, 3750, 5000, 6250 and so forth will be selected.

12.   

Mandatory Question & Answer:

a.      The Organiser will contact all selected Finalists via WhatsApp from the Contest Official WhatsApp Number 6018 311 2928 to the mobile number from which the Organiser received in the Qualified Entries. Each selected Finalists will be given 1 (one) question to answer via WhatsApp. The selected Finalists must answer the question posted by the Organiser correctly to win the Prize.

b.      In the event a selected Finalist failed to answer the question correctly and/or failed to answer within the time stated in the WhatsApp message, the selected Finalist will be disqualified and replaced by the serial number Finalist after the serial number of the disqualified selected Finalist.

c.       The Organiser will not be held liable in the event the selected Finalists cannot be contacted for whatever reasons.

13.   

Prizes Fulfilment:

a.      Each Participant throughout the Contest Period may only win:

        i.            1 (One) Weekly Prize each week and

       ii.            1 (One) Main Prize of the higher value.

b.      Upon request, all Winners must provide their personal details to the Organiser for prizes fulfilment. The Organiser shall reserve the right to request evidence of identification documents for the purposes of verification, if required. Failure to provide any proof of identity entitles the Organiser to disqualify the Winners’ eligibility and forfeit the Prize.

c.       All Touch ‘n Go eWallet Reload PIN codes Prizes will be sent by the Organiser’s service provider via WhatsApp from the Contest Official WhatsApp Number 6018 311 2928 to the mobile number from which the Organiser received in the Qualified Entries, within 6 to 8 weeks from the closing date of the Contest.

d.      The Organiser will not be held responsible if any of the Touch ‘n Go eWallet Reload PIN codes cannot be delivered or deployed to the Winners due to any change or difference in the mobile contact number submitted by the winners to the Organiser during Contest entry submission.

e.      Usage of the Touch ‘n Go eWallet Reload PIN is subject to Touch ’n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd) Terms & Conditions;  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f.        The HABIB Gold Prizes will be delivered to the Winners or by own collection from the Organiser within 6 – 8 weeks from the closing date of the Contest. The Organiser will contact all Winners for the preferred delivery method.

g.      All Winners will be notified via WhatsApp. All Prizes must be claimed within 3 (three) months from the date of notification. All unclaimed Prizes will be forfeited. The Organiser will not be held liable in the event of non-receipt or delayed delivery of the notification to the participants.

h.      Participants must abide by the terms and conditions of the party(ies) arranging and/or providing for all the prizes and the terms and conditions attached to the prizes, if any. The Organiser reserves the right to extend the timelines stated under this clause owing to reasons beyond the control of the Organiser.

i.        All Participants must adhere to the Winners Selection Mechanics set by the Organiser. The Organiser shall reserve the right at its absolute discretion to substitute any of the prizes with that of similar value, at any time without prior notice. All prizes are given on an “As Is” basis and are not transferable, refundable or exchangeable in any other form for whatever reason. The value of the prize is correct at the time of printing.

j.        The Winners will be announced on the Organiser’s official website at https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Additional Terms:

a.      The Organiser and the companies involved in the Contest shall not be held liable in any way for delays, non-deliveries and/or interruptions of WhatsApp and online messages sent or received and shall not be held responsible for any unauthorised use of the mobile phone or subscriber’s account in conjunction with the Contest.

b.      The Organiser is not responsible or liable for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction, unauthorised access to, or alteration of, user or member communications, or any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of e-mail on account of technical problems or traffic congestion on the internet and/or websites.

c.       Participants shall assume full liability and responsibility in case of any accident, injury, damage or claim resulting from participation in the Contest.

d.      By participating in the Contest, Participants consent to give their personal information and the Organiser reserves the right to publish, use the Winners’ names and/or photographs plus their Entries for purposes of publicity, advertising and/or trade without further compensation or notice and each Participant is not entitled to make any claims for the use of their Entries by the Organiser.

e.      The Organiser collects personal identifiable information to provide services or to correspond with the participant. This information is stored in a manner appropriate to the nature of the data by the Organiser and is used to fulfill the participant’s request(s). By submitting the Participant’s personal information, the Organiser deems that permission is given to the Organiser and/or its authorised agents to use this information for the purpose of present and future marketing and Contest purposes and to improve its products and services. If the Participant informs the Organiser via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. that the above information should not be used as a basis for further contact, the Organiser will respect the participant’s request. The Participant’s information will not be provided or shared with other companies for their use.

f.        By participating in the Contest, Participants agree to be bound by the official Contest Terms and Conditions and decisions of the Organiser. If you do not agree to these Contest Terms and Conditions, please refrain from participating in the Contest.

g.      The Organiser reserves the right to amend, delete or add to these Contest Terms and Conditions without any prior notice at any time and the Participants shall be bound by such changes.

h.      The Organiser’s decision is final. Any correspondence pertaining to the decision made by the Organiser will not be entertained. Please read these Contest Terms and Conditions carefully before you enter the Contest.

i.        The Contest Terms and Conditions are prepared in both English and Bahasa Malaysia. In the event of inconsistencies between the two versions, the English language version shall prevail.

15.   

Notice Under The Personal Data Protection Act 2010:

a.      This written notice (“Notice”) serves to inform you that your personal data is being processed by or on behalf of A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd (“A. Clouet” or “we” or “us”). Further, by submitting this Contest entries, you hereby consent to the processing of your personal data by A. Clouet in the manner as specified in this Notice. We shall be processing the personal data that you have provided us with such as your name, national identity card number, contact number, address and any other information that we have requested from you in this Contest entries. A. Clouet will be processing your personal data, including any additional information you may subsequently provide A. Clouet, for the purposes of conducting this contest and contacting you (if necessary).

b.      The personal data that you provide us may be disclosed to our service providers only for the afore-mentioned purposes. You are responsible for ensuring that the personal data you provide us is accurate, complete and not misleading and that such personal data is kept up to date. You may access and requests for corrections of your personal data and/or to limit the processing of your personal data or make any enquiries or complaints in respect of your personal data, by emailing our service provider at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. In the event of any inconsistencies between the English version and the Bahasa Malaysia version of this Notice, the English version shall prevail over the Bahasa Malaysia version.

 

Langkah 1: Beli produk Ayam Brand dan/atau yumeat yang turut serta bernilai RM20 ke atas dalam 1 resit.

Langkah 2: Tulis nama penuh, no kad pengenalan dan email (Optional) anda di atas resit dengan jelas & boleh dibaca. Ambil gambar resit anda.

Langkah 3: Taip "ConsentWA" dalam Whatsapp dan hantar ke 6018 311 2928.

Langkah 4: Apabila anda menerima mesej auto-balas dari penganjur, sertakan gambar lengkap resit anda dan hantar ke 6018 311 2928.

 Terbuka untuk Semenanjung Malaysia Sahaja

Hantar Whatsapp

 

Terma Dan Syarat: Versi ENGLISH  / VERSI BAHASA MALAYSIA

HADIAH

Ayam Brand 130th Taste of Home E-Book

ORGANISER & ELIGIBILITY

 1. AYAM BRAND™ 130th Taste of Home E-Book [“Contest”] is organized by A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] [“Organiser”] and entry is open to all residents in Malaysia except directors, management, employees of the Organiser and their immediate families, who are not eligible to enter this contest.
 2. By entering into the Contest, you hereby acknowledge that you have read and agree to be bound by these Contest Rules & Regulations and the decisions of the Organiser. You represent and warrant that you are of legal age to form a binding contract (18 years or older). If you are under the age of 18, you confirm that you have obtained the prior permission of your parent or legal guardian who have agreed to be bound by these Contest Rules & Regulations.
 3. Representatives, employees, servants and/or agents of advertising and/or promotion service providers of the Organiser [including its affiliated and related companies], and their immediate family members [including children, parents, siblings and spouses] are not eligible to enter this contest.
 4. The Organiser has the right to modify, update or amend these Contest Rules & Regulations at any time. Any change will be effective immediately upon notification to you and your continued participation in the Contest following the change means that you accept and agree to the change. It is your responsibility to review these Contest Rules & Regulations from time to time.

DURATION

 1. The Contest will commence and run from 1/08/2022 to 21/5/2022 [“Contest Period”].
 2. The Organiser shall reserve the right to amend the Contest Period and contest mechanism at any time with prior notice. Your continued participation in the Contest following the amendment means that you accept and agree to the amendment.
 3. All entries received outside the Contest Period will be automatically disqualified.

HOW TO ENTER

 1. No proof of purchase is required to enter this Contest.
 2. Participants must fill out the form provided on the website. 
 3. Submission must include at least ONE Ayam Brand or Yumeat products
 4. There is no limit to submission. Contestant may submit more than one entry.
 5. By submitting the form, participant agree to share the recipe, profile photo and name to be printed in the E-Book.

 

 

PRIZES

 

Category

Prize

Worth of each prize

Number of Winners

First 100 Submission  

RM40 Shopee Voucher for Ayam Brand Official Store

RM40

100

E-Book Selected Winners

RM50 Ayam Brand and Yumeat Products

RM50

60

Category

 

Announcement

Submission Prize

 

Before 30 October 2022, contacted via email

E-Book Selected Winners

 

Before 30 October 2022, contacted via email

 1. Organiser have the right to exchange the Prize with other Prizes of an equivalent value at any given time. The Prize cannot be exchanged for other products, cash or vouchers.
 2. The Prizes will be sent to the Winner’s email address. Please allow a waiting period of 60 days after winners are announced. Organisers are not responsible for any liability in regards to the safety and delivery of Prizers.
 3. If the Winner is under the age of 18, the prize will be delivered to the valid parental guardian that have agreed in accordance to the terms and conditions of this contest.

Choosing of winners

Panel of judges

Panel Hakim

The panel of judges entail a selected internal members of the Management and Marketing team of A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. The decision of panels of judges are final.

Criteria of winners are:

 1. The usage of Ayam Brand/yumeat products in the recipe
 2. The judges will choose according to the creativity and suitability of the products

DATA PROTECTION

 1. All entries and materials submitted to the Organiser become the property of the Organiser. Participant’s personal information is collected to allow the Organiser to manage this Contest. By entering, unless otherwise advised, each participant hereby consents to the information they submit being entered into a database and processed in accordance with this section and the Privacy Policy. If the personal information relates to an individual under the age of 18, the consent is hereby given by the individual’s parent or legal guardian to the information being entered into the database and processed in accordance with this section and the Privacy Policy. The Organiser may use this to announce and publish the Contest results and the winners’ names as well as for future promotional purposes without any reference/payment/compensation.
 2. Under Malaysian Law, participants have the right to withdraw their consent to the use of their personal information at any time by contacting This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.and providing us the participant’s name and email address to enable to remove it.
 3. The Organiser takes reasonable precautions to keep the participant’s personal data secure, and require third party data processors to do the same. Please note, however, that the Organiser may release the participant’s personal data if required to so by law.
 4. Your personal information collected during this Contest will be used in accordance with the Privacy Policy found on our website: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML
 5. For our complete Privacy Policy, please visit: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML

LIABILITY AND RESPONSIBILITY

 1. To the extent permissible by law, participants and/or their heirs shall assume full liability and responsibility in case of any liability, mishap, injury, damage, claim or accidents [including death] resulting from their participation in the Contest, redemption and/or utilisation of the prizes and agree to release and hold the Organiser free and harmless of any liability.
 2. All transportation, accommodation, personal costs and/or any other costs, fees and/or related expenses that are incurred to participate in the Contest and to redeem the prize are the sole responsibility of the participants.
 3. The Organiser accepts no responsibility for any late, lost or misdirected entries or for any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers, or providers, computer equipment, software, technical problems or traffic congestions on the internet or at any website, or any combination related to or resulting from participation in or downloading any materials in this Contest.
 4. To the widest extent permissible by law, the Organiser accepts no liability for any loss or damage of any kind whatsoever (including without limitation incidental loss, consequential loss, loss of profits or goodwill, special, indirect, exemplary or punitive damages) suffered or incurred by you or any other person or entity, howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, even if the Organiser has been advised of the possibility of such damages, in connection with the Contest or the prize and the materials and information provided through the Contest.
 5. To the widest extent permissible by law, you acknowledge that the Organiser does not give any warranty, representation or guarantee in respect of the prize and that you may be subject to further terms and conditions imposed by the supplying merchants.
 6. The Organiser shall not be liable for any delay or failure to perform its obligations resulting from causes beyond its control including but not limited to fires, riots, requirements or regulations of any civil or military authority (“force majeure event”). A force majeure event shall suspend the Organiser’s obligations under these Contest Rules & Regulations for as long as such event shall last.
 7. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by, or associated with, Facebook, twitter or any other social network. Access to and use of third party websites, services or resources shall be at your own risk, and you acknowledge that we are not responsible or liable for the availability, content, functions, accuracy, legality, appropriateness, privacy practices or any other aspect of such websites, services or resources.

YOUR OBLIGATIONS

 1. You shall not participate in the Contest for any purpose or in any manner that is prohibited by or inconsistent with these Contest Rules & Regulations. Additionally, you shall abide by all applicable laws and regulations.
 2. You shall not (and shall not permit any third party to) either (a) take any action or (b) upload, download, post, transmit, submit or otherwise distribute or facilitate distribution of any content and materials through the Contest that:
  • infringes any intellectual property rights, right of publicity or other right of any other person or entity or violates any law or contractual duty;
  • is unlawful, threatening, abusive, harassing, seditious, defamatory, libelous, deceptive, fraudulent, invasive of another's privacy, tortious, obscene, vulgar, pornographic, offensive, profane, contains or depicts nudity, contains or depicts sexual activity, promotes bigotry, discrimination or violence, or is otherwise inappropriate as determined by us in our sole discretion;
  • impersonates any person or entity, including any employee or representative of the the Organiser or other participants; or
  • includes anyone's identification documents or sensitive personal or financial information in an unauthorised manner.

DISQUALIFICATION / TERMINATION

 1. Non-compliance by the participants with these Contest Rules & Regulations shall entitle the Organiser to disqualify any entry and revoke any prize awarded.
 2. The Organiser reserves the right to moderate, reject or disqualify any submission or material which, in its sole discretion, it determines to be indecent, offensive or inappropriate or which is otherwise inconsistent with the letter and spirit of the Contest or which is potentially damaging to either the Organiser, the Contest or any third party’s image or reputation.
 3. The Organiser reserves the right to verify the validity of entries and disqualify any participant for tampering with the registration process or for engaging in any unlawful or otherwise improper misconduct that would jeopardise the fair and proper conduct of the Contest.

FURTHER TERMS & CONDITIONS

 1. Applicable Law. The Contest Rules & Regulations will be governed and construed in accordance with the laws of Malaysia. You hereby consent to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malaysia in respect of any disputes arising in connection with the Contest Rules & Regulations, the Contest or any matter related to or in connection therewith.
 2. Severability of Terms. If any part of the Contest Rules & Regulations is declared unlawful, void, or unenforceable, that part will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining Contest Rules & Regulations.
 3. The failure or delay of the Organiser to exercise or enforce any right in the Contest Rules & Regulations will not be considered a waiver.
 4. Non-assignment. These Contest Rules & Regulations may not be assigned, transferred or sublicensed by you without our prior written consent. All our rights and obligations under these Contest Rules & Regulations are freely assignable by us in connection with a merger, acquisition, or sale of assets, or by operation of law or otherwise.
Ayam Brand™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms