Langkah 1: Beli mana-mana produk Ayam Brand, Duchef dan/atau yumeat yang turut serta bernilai RM20 semasa tempoh promosi.

Langkah 2: Tangkap gambar resit dengan jelas.

Langkah 3: Whatsapp gambar resit ke 6018-311 9980 dan ikut arahan untuk hantar nama penuh dan nombor kad pengenalan.

*TERBUKA UNTUK SEMENANJUNG MALAYSIA
TERMA DAN SYARAT: BAHASA MALAYSIA

 

 

 

Langkah 1: Beli mana-mana produk Ayam Brand, Duchef dan/atau yumeat yang turut serta bernilai RM20 semasa tempoh promosi.

Langkah 2: Tangkap gambar resit dengan jelas.

Langkah 3: Whatsapp gambar resit ke 6018 311- 1511 dan ikut arahan untuk hantar nama penuh dan nombor kad pengenalan.

*TERBUKA UNTUK SABAH DAN SARAWAK

Terma Dan Syarat: BAHASA MALAYSIA

 

 

 

TERMA & SYARAT PERADUAN Jom Beli Dan Menang (SABAH dan SARAWAK)

 

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND JOM! BELI & MENANG

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a. Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/05/2024 hingga 23:59:59, 30/06/2024.

b. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c. Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membenarkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan SAHAJA yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/05/2024) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a. Produk AYAM BRAND™, Duchef dan yumeat™ (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i. AYAM BRAND™ Sardin

       ii. AYAM BRAND™ Saba

     iii. AYAM BRAND™ Mackerel

     iv. AYAM BRAND™ Tuna

       v. AYAM BRAND™ Kacang Bakar

     vi. AYAM BRAND™ Santan dan Kerisik

   vii. AYAM BRAND™ Buah-buahan & Sayur-sayuran

 viii. Pes Masakan AYAM BRAND™

     ix. Serpihan Soya BRAND™ AYAM

       x. yumeat™ Berasaskan Tumbuhan

     xi. Puree Tomato Duchef

   xii. Duchef Processed Peas

6.       

Bukti Pembelian:

a. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b. Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c. Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan.

d. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas, rosak, diubah, diubah suai, dihasilkan sendiri, dipalsukan dan/atau dalam sebarang bentuk yang tidak memenuhi keperluan pada pendapat Penganjur. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

e. Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksimum 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksimum bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

contoh:

        i. Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii. Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a. Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b. Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:  

        i. Tangkap satu (1) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca dalam format jpg atau jpeg atau png Resit lengkap dengan Butiran Resit (“Imej”).

      ii. Satu (1) Imej mesti mengandungi gambar satu (1) Resit sahaja dan fail Imej mesti kurang daripada 5MB.

    iii. Hantar Imej melalui WhatsApp ke 6018 311 1511 menggunakan nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia.

    iv. Anda akan menerima mesej auto-balas yang memerintahkan anda untuk menyerahkan Nama Penuh dan No anda (“Butiran Peribadi”) serta-merta mengikut format: #NAMA PENUH#NO PENGENALAN untuk melengkapkan pendaftaran dan penyerahan penyertaan anda (“Penyertaan”).

Contoh: Taip: #AHMAD BIN AYOB#010702145585 dan hantar.

      v. Anda dikehendaki memberikan Butiran Peribadi anda sekali sahaja. Anda boleh menghantar seberapa banyak Penyertaan yang anda inginkan, dan semua Penyertaan seterusnya akan dipautkan kepada Butiran Peribadi yang diberikan pada mulanya.

    vi. Mesej perakuan auto-balas akan dihantar oleh Penganjur untuk Penyertaan WhatsApp pertama yang diterima daripada setiap nombor telefon bimbit sahaja.

c. Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Resit Imej. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan menyebabkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a. Terdapat sejumlah 10 (sepuluh) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) kuali tidak melekat Tefal bernilai RM151 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b. Terdapat sejumlah 90 (sembilan puluh) Hadiah Mingguan untuk dimenangi sepanjang tempoh Peraduan.

c. Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/05/2024 – 07/05/2024 Minggu 2: 08/05/2024 – 14/05/2024

Minggu 3: 15/05/2024 – 21/05/2024 Minggu 4: 22/05/2024 – 28/05/2024

Minggu 5: 29/05/2024 – 05/06/2024 Minggu 6: 06/06/2024 – 12/06/2024

Minggu 7: 13/06/2024 – 19/06/2024 Minggu 8: 20/06/2024 – 26/06/2024

Minggu 9: 27/06/2024 – 30/06/2024

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a. Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira-kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 10 (Sepuluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 10 yang bersamaan dengan 400.5 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 400. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 400. 10 (Sepuluh) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 400 iaitu: 400, 800, 1200, 1600 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a. Terdapat 19 (sembilan belas) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i. 3 (Tiga) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g bernilai RM7,035 setiap satu.

       ii. 6 (Enam) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g bernilai RM3,548 setiap satu.

     iii. 10 (sepuluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) Philips Airfryer 5000 Series XL (HD9280/91) bernilai RM739 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 adalah betul pada masa pencetak. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a. Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira-kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 3 (Tiga) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 3 yang bersamaan dengan 16667.66 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 16667. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 16667. 3 (Tiga) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 16667 iaitu: 16667 dan 33334.

 1. 6 (Enam) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 6 yang bersamaan dengan 8333.83 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 8333. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 8333. 6 (Enam) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 8333 iaitu: 8333, 16666, 24999 33332 dan 41665 akan dipilih.

 1. 10 (Sepuluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 10 yang bersamaan dengan 5000.30 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5000. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 2500. 10 (Sepuluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5000 iaitu: 5000, 10000 15000 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a. Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 1511 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b. Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak boleh dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a. Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh menang:

        i. 1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii. 1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b. Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c. Hadiah Mingguan dan Sagu Hati akan dihantar kepada Pemenang oleh Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d. Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

e. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

f. Peserta mesti mematuhi syarat dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan syarat dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk meneruskan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

g. Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicaranya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

h. Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a. Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan.

d. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan penerbitan, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenali pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat kepada peserta. Maklumat yang disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta menerima Penganjuran melalui Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g. Penganjur berhak untuk mengingati, menghapus atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang pemberitahuan awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunakan.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a. Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk mendapatkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak A. Clouet & Co (Kuala Lumpur) Sdn Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, dan dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel kepada penyedia perkhidmatan di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan berbanding versi Bahasa Malaysia.

TERMA & SYARAT PERADUAN Jom Beli Dan Menang (SEMENANANJUNG MALAYSIA)

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND JOM! BELI & MENANG

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a. Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/05/2024 hingga 23:59:59, 30/06/2024.

b. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c. Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membenarkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Semenanjung Malaysia SAHAJA yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/05/2024) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a. Produk AYAM BRAND™, Duchef dan yumeat™ (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i. AYAM BRAND™ Sardin

       ii. AYAM BRAND™ Saba

     iii. AYAM BRAND™ Mackerel

     iv. AYAM BRAND™ Tuna

       v. AYAM BRAND™ Kacang Bakar

     vi. AYAM BRAND™ Santan dan Kerisik

   vii. AYAM BRAND™ Buah-buahan & Sayur-sayuran

 viii. Pes Masakan AYAM BRAND™

     ix. Serpihan Soya BRAND™ AYAM

       x. yumeat™ Berasaskan Tumbuhan

     xi. Puree Tomato Duchef

   xii. Duchef Processed Peas

6.       

Bukti Pembelian:

a. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b. Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c. Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan.

d. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas, rosak, diubah, diubah suai, dihasilkan sendiri, dipalsukan dan/atau dalam sebarang bentuk yang tidak memenuhi keperluan pada pendapat Penganjur. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

e. Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksimum 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksimum bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

contoh:

        i. Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii. Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a. Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b. Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:  

        i. Tangkap satu (1) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca dalam format jpg atau jpeg atau png Resit lengkap dengan Butiran Resit (“Imej”).

      ii. Satu (1) Imej mesti mengandungi gambar satu (1) Resit sahaja dan fail Imej mesti kurang daripada 5MB.

    iii. Hantar Imej melalui WhatsApp ke 6018 311 9980 menggunakan nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia.

    iv. Anda akan menerima mesej auto-balas yang memerintahkan anda untuk menyerahkan Nama Penuh dan No anda (“Butiran Peribadi”) serta-merta mengikut format: #NAMA PENUH#NO PENGENALAN untuk melengkapkan pendaftaran dan penyerahan penyertaan anda (“Penyertaan”).

Contoh: Taip: #AHMAD BIN AYOB#010702145585 dan hantar.

      v. Anda dikehendaki memberikan Butiran Peribadi anda sekali sahaja. Anda boleh menghantar seberapa banyak Penyertaan yang anda inginkan, dan semua Penyertaan seterusnya akan dipautkan kepada Butiran Peribadi yang diberikan pada mulanya.

    vi. Mesej perakuan auto-balas akan dihantar oleh Penganjur untuk Penyertaan WhatsApp pertama yang diterima daripada setiap nombor telefon bimbit sahaja.

c. Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Resit Imej. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan menyebabkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a. Terdapat sejumlah 25 (dua puluh lima) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) Kredit Touch 'n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b. Terdapat sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) Kredit Touch 'n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

c. Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/05/2024 – 07/05/2024 Minggu 2: 08/05/2024 – 14/05/2024

Minggu 3: 15/05/2024 – 21/05/2024 Minggu 4: 22/05/2024 – 28/05/2024

Minggu 5: 29/05/2024 – 05/06/2024 Minggu 6: 06/06/2024 – 12/06/2024

Minggu 7: 13/06/2024 – 19/06/2024 Minggu 8: 20/06/2024 – 26/06/2024

Minggu 9: 27/06/2024 – 30/06/2024

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a. Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira-kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 25 (Dua Puluh Lima) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 25 yang bersamaan dengan 160.2 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 160. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 160. 25 (Dua Puluh Lima) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 160 iaitu: 160, 320, 480, 640, 800 , XNUMX dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a. Terdapat 40 (Empat Puluh) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i. 8 (Lapan) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g HABIB bernilai RM7,035 setiap satu.

       ii. 12 (Tujuh) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g HABIB bernilai RM3,548 setiap satu.

     iii. 20 (Dua Puluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) Philips Airfryer 5000 Series XL (HD9280/91) bernilai RM739 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 HABIB adalah betul pada masa pencetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB akan disertakan dalam bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a. Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira-kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 8 (Lapan) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 8 yang bersamaan dengan 6250.37 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 6250. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 6250. 8 (Lapan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 6250 iaitu: 6250, 12500, 18750 25000, 31250, 37500 dan 43750 akan dipilih.

 1. 12 (Dua Belas) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 12 yang bersamaan dengan 4166.91 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 4166. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 4166. 12 (Dua Belas) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 4166 iaitu: 4166, 8332 iaitu: 12498, 16664 , 20830 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 2500.15 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 2500. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 2500. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 2500 iaitu: 2500, 5000 , 7500 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a. Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 9980 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b. Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak boleh dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a. Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh menang:

        i. 1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii. 1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b. Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c. Semua Hadiah Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 9980 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tidak boleh dihantar atau disampaikan kepada Pemenang disebabkan sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan Penyerahan Peraduan.

e. Penggunaan PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tertakluk pada Terma & Syarat Touch 'n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd);  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f. Hadiah Sagu Hati akan dihantar kepada Pemenang oleh Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

g. Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

h. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

i. Peserta mesti mematuhi syarat dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan syarat dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk meneruskan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

j. Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicaranya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

k. Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a. Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan.

d. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan penerbitan, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenali pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat kepada peserta. Maklumat yang disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta menerima Penganjuran melalui Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g. Penganjur berhak untuk mengingati, menghapus atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang pemberitahuan awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunakan.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a. Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk mendapatkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, dan dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel kepada penyedia perkhidmatan di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan berbanding versi Bahasa Malaysia.

Jom! Beli dan Menang TERMA & SYARAT (Malaysia Barat)

 

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND JOM! BELI & MENANG

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a. Peraduan akan berlangsung dari 00:00:00, 01/05/2024 hingga 23:59:59, 30/06/2024.

b. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c. Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan menimbulkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Semenanjung Malaysia SAHAJA berumur 18 tahun ke atas (pada 01/05/2024) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b. Penganjur berhak meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika diperlukan.

5.       

Produk Yang Menyertai:

a. AYAM BRAND™, Duchef dan yumeat™ (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i. AYAM BRAND™ Sardin

       ii. AYAM BRAND™ Saba

     iii. AYAM BRAND™ Mackerel

     iv. AYAM BRAND™ Tuna

       v. AYAM BRAND™ Kacang Bakar

     vi. AYAM BRAND™ Santan dan Kerisik

   vii. AYAM BRAND™ Buah-buahan & Sayur-sayuran

 viii. Pes Masakan AYAM BRAND™

     ix. Serpihan Soya BRAND™ AYAM

       x. yumeat™ Berasaskan Tumbuhan

     xi. Puree Tomato Duchef

   xii. Duchef Processed Peas

6.       

Bukti pembelian:

a. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minimum”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana kedai kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b. Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c. Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan.

d. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas, rosak, diubah, diubah suai, dipalsukan, dipalsukan dan/atau dalam sebarang bentuk yang tidak memenuhi keperluan pada pendapat Penganjur. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

e. Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor siri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor siri sehingga maksimum 5 (lima) nombor siri. Sebarang amaun baki akan dilucuthakkan sebaik sahaja nombor siri maksimum bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Sebagai contoh:

        i. Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor siri.

       ii. Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor siri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a. Kaedah penyerahan Peraduan ialah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b. Penyerahan penyertaan melalui WhatsApp:

        i. Tangkap satu (1) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca dalam format jpg atau jpeg atau png Resit lengkap dengan Butiran Resit (“Imej”).

      ii. Satu (1) Imej mesti mengandungi gambar satu (1) Resit sahaja dan fail Imej mestilah kurang daripada 5MB.

    iii. Hantar Gambar melalui WhatsApp ke 6018 311 9980 menggunakan nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia.

    iv. Anda akan menerima mesej autoreply yang menggesa anda menyerahkan Nama Penuh dan Nombor Pengenalan (“Butiran Peribadi”) serta-merta mengikut format: #NAMA PENUH#NO ID untuk melengkapkan pendaftaran dan penyerahan penyertaan anda (“Penyertaan”).

Contohnya: Jenis: #AHMAD BIN AYOB#010702145585 dan hantar.

      v. Anda dikehendaki memberikan Butiran Peribadi anda sekali sahaja. Anda boleh menghantar seberapa banyak Penyertaan yang anda mahu, dan semua Penyertaan seterusnya akan dipautkan kepada Butiran Peribadi yang diberikan pada mulanya.

    vi. Mesej pengakuan balasan automatik akan dihantar oleh Penganjur untuk Penyertaan WhatsApp pertama yang diterima daripada setiap nombor mudah alih sahaja.

c. Penganjur akan mengeluarkan semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Penganjur berhak meminta bukti Resit asal (hardcopy) untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan Resit asal atas permintaan akan menyebabkan kehilangan kelayakan dan dilucuthakkan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a. Terdapat sejumlah 25 (dua puluh) Hadiah Mingguan dalam bentuk 1 (satu) RM100 Touch 'n Go eWallet Credit setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b. Terdapat sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) Hadiah Mingguan untuk dimenangi pada akhir Tempoh Peraduan.

c. Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/05/2024 – 07/05/2024 Minggu 2: 08/05/2024 – 14/05/2024

Minggu 3: 15/05/2024 – 21/05/2024 Minggu 4: 22/05/2024 – 28/05/2024

Minggu 5: 29/05/2024 – 05/06/2024 Minggu 6: 06/06/2024 – 12/06/2024

Minggu 7: 13/06/2024 – 19/06/2024 Minggu 8: 20/06/2024 – 26/06/2024

Minggu 9: 27/06/2024 – 30/06/2024

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a. Setiap minggu satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri "1". Nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan dijadualkan dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contohnya: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 25 (Dua puluh lima) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 25 yang bersamaan dengan 160.2 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 160. Nombor siri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 160. 25 (Dua puluh lima) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 160 iaitu: 160, 320, 480, 640, 800 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a. Terdapat 40 (Empat Puluh) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi pada akhir Tempoh Peraduan.

        i. 8 (Lapan) Hadiah Utama dalam bentuk 1 (satu) 20g HABIB 999.9 Gold Bar* bernilai RM7,035 setiap satu.

       ii. 12 (Dua Belas) 1st Hadiah berupa 1 (satu) 10g HABIB 999.9 Gold Bar* bernilai RM3,548 setiap satu.

     iii. 20 (Dua Puluh) Hadiah Saguhati dalam bentuk 1 (satu) Philips Airfryer 5000 Series XL (HD9280/91) bernilai RM739 setiap satu.

*Nilai Bar Emas HABIB 999.9 adalah betul pada masa cetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a. Pada penghujung Tempoh Peraduan satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri "1". Nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan dijadualkan dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contohnya: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 8 (Lapan) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 8 yang bersamaan dengan 6250.37 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 6250. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 6250. 8 (Lapan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 6250 iaitu: 6250, 12500, 18750, 25000, 31250, 37500, 43750 dan 50000 akan dipilih.

 1. 12 (Dua Belas) 1st Finalis Hadiah:

50003 akan dibahagikan dengan 12 yang bersamaan dengan 4166.91 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 4166. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 4166. 12 (Dua Belas) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 4166 iaitu: 4166, 8332 12498, 16664 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Saguhati:

50003 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 2500.15 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 2500. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 2500. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 2500 iaitu: 2500, 5000 7500, 10000 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soal Jawab Wajib:

a. Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 9980 ke nombor telefon bimbit yang diterima oleh Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang disiarkan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b. Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakan dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang dibatalkan.

c. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a. Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i. 1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii. 1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b. Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika diperlukan. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti identiti memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan kehilangan Hadiah.

c. Semua kod PIN Touch 'n Go eWallet Reload Hadiah akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 9980 ke nombor telefon bimbit yang diterima oleh Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana kod PIN Touch 'n Go eWallet Reload tidak dapat dihantar atau digunakan kepada Pemenang kerana sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan penyertaan Peraduan.

e. Penggunaan PIN Muat Semula eWallet Touch 'n Go tertakluk pada Terma & Syarat Touch 'n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd);  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f. Hadiah Saguhati akan dihantar kepada Pemenang oleh Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

g. Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau dengan koleksi sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

h. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau lewat dihantar kepada peserta.

i. Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk memanjangkan garis masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

j. Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sebagaimana Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa cetakan.

k. Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Syarat Tambahan:

a. Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon bimbit atau telefon bimbit yang tidak dibenarkan. akaun pelanggan sempena Peraduan.

b. Penganjur tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan akan datang serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan kepada Penganjur melalui Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya. bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g. Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku percanggahan antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a. Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak A. Clouet (Malaysia) Sdn Bhd (“A. Clouet” atau “kami” atau “kami”). Selanjutnya, dengan menyerahkan penyertaan Peraduan ini, anda dengan ini membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet mengikut cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama anda, nombor kad pengenalan negara, nombor hubungan, alamat dan sebarang maklumat lain yang telah kami minta daripada anda dalam penyertaan Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang anda mungkin berikan kemudian kepada A. Clouet, untuk tujuan menjalankan peraduan ini dan menghubungi anda (jika perlu).

b. Data peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin didedahkan kepada pembekal perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan data peribadi tersebut sentiasa dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda, dengan menghantar e-mel kepada pembekal perkhidmatan kami di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi Bahasa Malaysia.

Ayam Brand ™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms