TERMA & SYARAT PERADUAN

VERSI BAHASA INGGERIS: TEKAN DI SINI

KEMBALI KE PERADUAN: TEKAN DI SINI

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND BONANZA BELI & MENANG.

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a. Peraduan akan dijalankan dari 00:00:00, 01/09/2023 hingga 23:59:59, 31/10/2023.

b. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c. Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan membenarkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Semenanjung Malaysia sahaja yang berumur 18 tahun ke atas (pada 01/09/2023) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitannya, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika perlu.

5.       

Produk Mengambil Bahagian:

a. Produk AYAM BRAND™ dan yumeat (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i. AYAM BRAND™ Sardin

       ii. AYAM BRAND™ Saba

     iii. AYAM BRAND™ Mackerel

     iv. AYAM BRAND™ Tuna

       v. AYAM BRAND™ Kacang Bakar

     vi. AYAM BRAND™ Santan dan Kerisik

   vii. AYAM BRAND™ Buah-buahan & Sayur-sayuran

 viii. Pes Masakan AYAM BRAND™

     ix. Serpihan Soya BRAND™ AYAM

       x. yumeat™ Berasaskan Tumbuhan

6.       

Bukti Pembelian:

a. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minima”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana outlet dalam kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b. Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c. Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas dan/atau rosak. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan selanjutnya kepada Peserta.

d. Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor bersiri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri sehingga maksimum 5 (lima) nombor bersiri. Sebarang jumlah baki akan dibatalkan sebaik sahaja nombor bersiri maksimum bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

contoh:

        i. Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor bersiri.

       ii. Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor bersiri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a. Kaedah penyerahan Peraduan adalah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b. Langkah-langkah penyertaan WhatsApp:

        i. Tulis di depan Resit nama penuh anda, nombor pengenalan dan alamat e-mel, jika ada (“Butiran Peribadi”).

      ii. Tangkap 1 (satu) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca 1 (satu) Resit lengkap dengan Butiran Peribadi dan Butiran Resit anda (“Imej”). 1 (satu) Imej mesti mengandungi 1 (satu) Resit sahaja.

    iii. Hantar “consentWA” melalui WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 daripada mana-mana nombor telefon mudah alih yang didaftarkan di Malaysia. Ini adalah untuk memberikan persetujuan anda untuk menghantar melalui aplikasi WhatsApp kepada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan. Anda hanya perlu memberikan persetujuan anda sekali sahaja.

    iv. Setelah anda telah memberikan persetujuan anda, anda boleh meneruskan untuk menyerahkan Imej anda ("Penyertaan").

      v. Penganjur akan menghantar auto-balas mesej perakuan penerimaan untuk Penyertaan pertama yang diterima oleh setiap nombor mudah alih sahaja.

c. Penganjur akan mengekstrak semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Resit Imej. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Penganjur berhak untuk meminta Resit asal (salinan cetak) sebagai bukti untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan salinan cetak Resit apabila diminta akan menyebabkan kehilangan kelayakan dan pembatalan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a. Terdapat sejumlah 20 (dua puluh) Hadiah Mingguan berupa 1 (satu) PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet RM100 setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b. Terdapat sejumlah 180 (satu ratus lapan puluh) Hadiah Mingguan untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

c. Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/09/2023 – 07/09/2023 Minggu 2: 08/09/2023 – 14/09/2023

Minggu 3: 15/09/2023 – 21/09/2023 Minggu 4: 22/09/2023 – 28/09/2023

Minggu 5: 29/09/2023 – 05/10/2023 Minggu 6: 06/10/2023 – 12/10/2023

Minggu 7: 13/10/2023 – 19/10/2023 Minggu 8: 20/10/2023 – 26/10/2023

Minggu 9: 27/10/2023 – 31/10/2023

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a. Setiap minggu satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira-kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 200.25 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 200. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 200. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan nombor bersiri dengan gandaan 200 iaitu: 200, 400, 600, . 800 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a. Terdapat 61 (enam puluh satu) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi di akhir Tempoh Peraduan.

        i. 5 (Lima) Hadiah Utama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 20g HABIB bernilai RM6,315 setiap satu.

       ii. 7 (Tujuh) Hadiah Pertama berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 10g HABIB bernilai RM3,170 setiap satu.

     iii. 9 (Sembilan) Hadiah Kedua berupa 1 (satu) Jongkong Emas* 999.9 5g HABIB bernilai RM1,630 setiap satu.

     iv. 40 (Empat Puluh) Hadiah Sagu Hati berupa 1 (satu) PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet RM500 setiap satu.

* Nilai Jongkong Emas 999.9 HABIB adalah betul pada masa pencetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB JEWEL akan disertakan dalam bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a. Di akhir Tempoh Peraduan satu set nombor bersiri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor bersiri "1". Nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan disusun kira-kira dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contoh: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 5 (Lima) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 5 yang bersamaan dengan 10000.60 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 10000. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 10000. 5 (Lima) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 10000 iaitu: 10000, 20000 iaitu: 30000, 40000 50000 akan dipilih.

 1. 7 (Tujuh) Finalis Hadiah Pertama:

50003 akan dibahagikan dengan 7 yang bersamaan dengan 7143.29 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 7143. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 7143. 7 (Tujuh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 7143 iaitu: 7143, 14286, 21429, 28572 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 9 (Sembilan) Finalis Hadiah Kedua:

50003 akan dibahagikan dengan 9 yang bersamaan dengan 5555.89 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5555. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 5555. 9 (Sembilan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5555 iaitu: 5555, 11110, 16665, 22220 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 40 (Empat Puluh) Finalis Hadiah Sagu Hati:

50003 akan dibahagikan dengan 40 yang bersamaan dengan 1250.08 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 1250. Nombor bersiri kemenangan pengganda dalam kes ini ialah 1250. 40 (Empat Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 1250 iaitu: 1250, 2500 , 3750 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soalan Wajib & Jawapan:

a. Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang diberikan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b. Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakannya dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang telah dibatalkan.

c. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak boleh dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a. Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh menang:

        i. 1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii. 1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b. Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika perlu. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti pengenalan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan pelucutan Hadiah.

c. Semua Hadiah Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon mudah alih yang diterima Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana Kod PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tidak boleh dihantar atau disampaikan kepada Pemenang disebabkan sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan Penyerahan Peraduan.

e. Penggunaan PIN Tambah Nilai Touch 'n Go eWallet tertakluk pada Terma & Syarat Touch 'n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd); https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f. Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau boleh diambil sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

g. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau terdapat penghantaran pemberitahuan kepada peserta.

h. Peserta mesti mematuhi syarat dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan syarat dan syarat yang disertakan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk meneruskan tempoh masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

i. Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicaranya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sedia Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan.

j. Para Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Terma Tambahan:

a. Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua perkara dalam kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon mudah alih atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan yang berkaitan dengan Peraduan.

b. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan untuk sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan komunikasi, kecurian atau pemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan.

d. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan penerbitan, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenali pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat kepada peserta. Maklumat yang disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran telah diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan masa hadapan serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta menerima Penganjuran melalui Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.  bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g. Penganjur berhak untuk mengingati, menghapus atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang pemberitahuan awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku ketidakseragaman antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan digunakan.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a. Notis bertulis (“Notis”) ini bertujuan untuk mendapatkan anda bahawa data peribadi anda diproses oleh atau bagi pihak A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd (“A. Clouet” atau “kami”). Tambahan lagi, dengan mengemukakan borang Peraduan ini, dan dengan ini mengizinkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet dengan cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang telah anda berikan kepada kami seperti nama, nombor kad pengenalan peribadi, nombor hubungan, alamat dan maklumat lain yang kami hendaki daripada anda dalam borang Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang mungkin anda berikan kepada A. Clouet, untuk tujuan mengendalikan peraduan dan menghubungi anda (jika perlu).

b. Data peribadi yang anda berikan kepada kami boleh didedahkan kepada penyedia perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang dinyatakan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa data peribadi tersebut dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda, atau membuat pertanyaan atau aduan berkaitan data peribadi dengan menghantar e-mel kepada penyedia perkhidmatan di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya terdapat ketidakseragaman antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan digunakan berbanding versi Bahasa Malaysia.

TERMA & SYARAT PERADUAN BONANZA

UNTUK VERSI BAHASA MALAYSIA: KLIK DI SINI

KEMBALI KE LAMAN PERTANDINGAN: KLIK DI SINI

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND BONANZA BELI & MENANG.

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a. Peraduan akan berlangsung dari 00:00:00, 01/09/2023 hingga 23:59:59, 31/10/2023.

b. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c. Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan menimbulkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Semenanjung Malaysia Sahaja berumur 18 tahun ke atas (pada 01/09/2023) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b. Penganjur berhak meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika diperlukan.

5.       

Produk Yang Menyertai:

a. AYAM BRAND™ dan yumeat (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i. AYAM BRAND™ Sardin

       ii. AYAM BRAND™ Saba

     iii. AYAM BRAND™ Mackerel

     iv. AYAM BRAND™ Tuna

       v. AYAM BRAND™ Kacang Bakar

     vi. AYAM BRAND™ Santan dan Kerisik

   vii. AYAM BRAND™ Buah-buahan & Sayur-sayuran

 viii. Pes Masakan AYAM BRAND™

     ix. Serpihan Soya BRAND™ AYAM

       x. yumeat™ Berasaskan Tumbuhan

6.       

Bukti pembelian:

a. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minimum”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana kedai kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b. Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c. Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas dan/atau rosak. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor siri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor siri sehingga maksimum 5 (lima) nombor siri. Sebarang amaun baki akan dilucuthakkan sebaik sahaja nombor siri maksimum bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Sebagai contoh:

        i. Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor siri.

       ii. Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor siri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a. Kaedah penyerahan Peraduan ialah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b. Langkah penyertaan penyertaan WhatsApp:

        i. Tulis di hadapan Resit nama penuh, nombor pengenalan dan alamat e-mel anda, jika ada (“Butiran Peribadi”).

      ii. Tangkap 1 (satu) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca bagi 1 (satu) Resit lengkap dengan Butiran Peribadi dan Butiran Resit (“Imej”). 1 (Satu) Imej mesti mengandungi hanya 1 (satu) Resit.

    iii.            Hantar “consentWA” melalui WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 daripada mana-mana nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia. Ini adalah untuk memberikan persetujuan anda untuk menghantar melalui aplikasi WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan. Anda hanya perlu memberikan persetujuan anda sekali sahaja.

    iv. Sebaik sahaja anda telah memberikan persetujuan anda, anda boleh meneruskan untuk menyerahkan Imej anda ("Entri").

      v. Penganjur akan menghantar mesej pengakuan autobalas untuk Penyertaan pertama yang diterima oleh setiap nombor mudah alih sahaja.

c. Penganjur akan mengeluarkan semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Penganjur berhak meminta bukti Resit asal (hardcopy) untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan Resit asal atas permintaan akan menyebabkan kehilangan kelayakan dan dilucuthakkan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a. Terdapat sejumlah 20 (dua puluh) Hadiah Mingguan dalam bentuk 1 (satu) RM100 Touch 'n Go eWallet Reload PIN setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b. Terdapat sejumlah 180 (seratus lapan) Hadiah Mingguan untuk dimenangi pada akhir Tempoh Peraduan.

c. Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/09/2023 – 07/09/2023 Minggu 2: 08/09/2023 – 14/09/2023

Minggu 3: 15/09/2023 – 21/09/2023 Minggu 4: 22/09/2023 – 28/09/2023

Minggu 5: 29/09/2023 – 05/10/2023 Minggu 6: 06/10/2023 – 12/10/2023

Minggu 7: 13/10/2023 – 19/10/2023 Minggu 8: 20/10/2023 – 26/10/2023

Minggu 9: 27/10/2023 – 31/10/2023

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a. Setiap minggu satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri "1". Nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan dijadualkan dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contohnya: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 200.25 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 200. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 200. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 200 iaitu: 200, 400, 600, 800, 1000 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a. Terdapat 61 (enam puluh satu) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi pada akhir Tempoh Peraduan.

        i. 5 (Lima) Hadiah Utama berupa 1 (satu) HABIB 20g 999.9 Gold Bar* bernilai RM6,315 setiap satu.

       ii. 7 (Tujuh) 1st Hadiah berupa 1 (satu) HABIB 10g 999.9 Gold Bar* bernilai RM3,170 setiap satu.

     iii. 9 (Sembilan) 2nd Hadiah berupa 1 (satu) HABIB 5g 999.9 Gold Bar* bernilai RM1,630 setiap satu.

     iv. 40 (Empat Puluh) Hadiah Saguhati dalam bentuk 1 (satu) RM500 Touch 'n Go eWallet Reload PIN setiap satu.

*Nilai Bar Emas HABIB 999.9 adalah betul pada masa cetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB JEWEL akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a. Pada penghujung Tempoh Peraduan satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri "1". Nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan dijadualkan dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contohnya: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

 1. 5 (Lima) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 5 yang bersamaan dengan 10000.60 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 10000. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 10000. 5 (Lima) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 10000 iaitu: 10000, 20000, 30000 40000 dan 50000 akan dipilih.

 1. 7 (Tujuh) 1st Finalis Hadiah:

50003 akan dibahagikan dengan 7 yang bersamaan dengan 7143.29 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 7143. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 7143. 7 (Tujuh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 7143 iaitu: 7143, 14286, 21429, 28572, 35715 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 9 (Sembilan) 2nd Finalis Hadiah:

50003 akan dibahagikan dengan 9 yang bersamaan dengan 5555.89 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5555. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 5555. 9 (Sembilan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5555 iaitu: 5555, 11110, 16665, 22220, 27775 dan seterusnya akan dipilih.

 1. 40 (Empat Puluh) Finalis Hadiah Saguhati:

50003 akan dibahagikan dengan 40 yang bersamaan dengan 1250.08 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 1250. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 1250. 40 (Empat Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 1250 iaitu: 1250, 2500, 3750, 5000, 6250 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soal Jawab Wajib:

a. Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon bimbit yang diterima oleh Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang disiarkan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b. Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakan dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang dibatalkan.

c. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a. Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i. 1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii. 1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b. Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika diperlukan. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti identiti memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan kehilangan Hadiah.

c. Semua kod PIN Touch 'n Go eWallet Reload Hadiah akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon bimbit yang diterima oleh Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana kod PIN Touch 'n Go eWallet Reload tidak dapat dihantar atau digunakan kepada Pemenang kerana sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan penyertaan Peraduan.

e. Penggunaan PIN Muat Semula eWallet Touch 'n Go tertakluk pada Terma & Syarat Touch 'n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd);  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f. Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau dengan koleksi sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

g. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau lewat dihantar kepada peserta.

h. Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk memanjangkan garis masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

i. Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sebagaimana Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa cetakan.

j. Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Syarat Tambahan:

a. Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon bimbit atau telefon bimbit yang tidak dibenarkan. akaun pelanggan sempena Peraduan.

b. Penganjur tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan akan datang serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan kepada Penganjur melalui Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya. bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g. Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku percanggahan antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a. Notis bertulis (“Notis”) ini berfungsi untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd (“A. Clouet” atau “kami” atau “kami”). Selanjutnya, dengan menyerahkan penyertaan Peraduan ini, anda dengan ini membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet mengikut cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama anda, nombor kad pengenalan negara, nombor hubungan, alamat dan sebarang maklumat lain yang telah kami minta daripada anda dalam penyertaan Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang anda mungkin berikan kemudian kepada A. Clouet, untuk tujuan menjalankan peraduan ini dan menghubungi anda (jika perlu).

b. Data peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin didedahkan kepada pembekal perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan data peribadi tersebut sentiasa dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda, dengan menghantar e-mel kepada pembekal perkhidmatan kami di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi Bahasa Malaysia.

 

Langkah 1: Beli produk Ayam Brand dan/atau yumeat yang turut serta bernilai RM20 ke atas dalam 1 ulangan.

Langkah 2: Tulis nama penuh, tiada kad pengenalan dan e-mel (Pilihan) anda di atas ulangan dengan jelas & boleh dibaca. Ambil gambar resit anda.

Langkah 3: Taip "ConsentWA" dalam Whatsapp dan hantar ke 6018 311 2928.

Langkah 4: Apabila anda menerima mesej auto-balas daripada penganjur, sertakan gambar lengkap resit anda dan hantar ke 6018 311 2928.

 Terbuka untuk Semenanjung Malaysia Sahaja

Hantar Whatsapp

 

Terma Dan Syarat: Versi ENGLISH  / VERSI BAHASA MALAYSIA

HADIAH

Ayam Jenama 130th Rasa E-Book Rumah

ORGANISER & KELAYAKAN

 1. AYAM BRAND™ 130th Rasa E-Book Rumah [“Peraduan”] dianjurkan oleh A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] [“Penganjur”] dan penyertaan terbuka kepada semua penduduk di Malaysia kecuali pengarah, pengurusan, pekerja Penganjur dan keluarga terdekat mereka, yang tidak layak untuk menyertai peraduan ini.
 2. Dengan memasuki Peraduan, anda dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini dan keputusan Penganjur. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sah untuk membentuk kontrak yang mengikat (18 tahun ke atas). Sekiranya anda berusia di bawah 18 tahun, anda mengesahkan bahawa anda telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada ibu bapa atau penjaga sah anda yang telah bersetuju untuk terikat dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini.
 3. Wakil, pekerja, pekhidmat dan / atau ejen penyedia perkhidmatan iklan dan / atau promosi Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan yang berkaitan], dan ahli keluarga terdekat mereka [termasuk anak-anak, ibu bapa, adik-beradik dan pasangan] tidak layak memasuki ini bertanding.
 4. Penganjur berhak untuk mengubah, mengemas kini atau mengubah Peraturan & Peraturan Peraduan ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berlaku dengan segera setelah pemberitahuan kepada anda dan penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan perubahan tersebut bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Tanggungjawab anda untuk mengkaji Peraturan & Peraturan Peraduan ini dari semasa ke semasa.

DURATION

 1. Peraduan akan bermula dan berlangsung dari 1/08/2022 hingga 21/5/2022 [“Tempoh Peraduan”].
 2. Penganjur berhak untuk mengubah Tempoh Peraduan dan mekanisme peraduan pada bila-bila masa dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Penyertaan anda yang berterusan dalam Peraduan berikutan pindaan ini bermaksud bahawa anda menerima dan menyetujui pindaan tersebut.
 3. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

BAGAIMANA MEMBUAT

 1. Tidak diperlukan bukti pembelian untuk memasuki Peraduan ini.
 2. Peserta hendaklah mengisi borang yang disediakan di laman web. 
 3. Penyerahan mesti termasuk sekurang-kurangnya SATU jenama Ayam atau produk Yumeat
 4. Tiada had untuk penyerahan. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu penyertaan.
 5. Dengan menghantar borang, peserta bersetuju untuk berkongsi resipi, gambar profil dan nama untuk dicetak dalam E-Book.

 

 

HADIAH

 

kategori

Hadiah

Bernilai setiap hadiah

Bilangan Pemenang

100 Penyerahan Pertama  

Baucar Shopee RM40 untuk Kedai Rasmi Ayam Brand

RM40

100

E-Book Pemenang Terpilih

RM50 Jenama Ayam dan Produk Yumeat

RM50

60

kategori

 

Pengumuman

Hadiah Penyerahan

 

Sebelum 30 Oktober 2022, dihubungi melalui e-mel

E-Book Pemenang Terpilih

 

Sebelum 30 Oktober 2022, dihubungi melalui e-mel

 1. Penganjur berhak untuk menukar Hadiah dengan Hadiah lain dengan nilai yang setara pada waktu tertentu. Hadiah tidak boleh ditukar dengan produk lain, wang tunai atau baucar.
 2. Hadiah akan dihantar ke alamat e-mel Pemenang. Sila berikan tempoh menunggu selama 60 hari selepas pemenang diumumkan. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang liabiliti berhubung dengan keselamatan dan penghantaran Hadiah.
 3. Sekiranya Pemenang berusia di bawah 18 tahun, hadiah akan dihantar kepada penjaga ibu bapa yang sah yang telah bersetuju mengikut terma dan syarat peraduan ini.

Memilih pemenang

Panel hakim

Panel Hakim

Panel hakim melibatkan ahli dalaman terpilih dari pasukan Pengurusan dan Pemasaran A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. Keputusan panel hakim adalah muktamad.

Kriteria pemenang adalah:

 1. Penggunaan produk Ayam Brand/yumeat dalam resipi
 2. Pengadil akan memilih mengikut kreativiti dan kesesuaian produk

PERLINDUNGAN DATA

 1. Semua penyertaan dan bahan yang dihantar kepada Penganjur menjadi hak milik Penganjur. Maklumat peribadi peserta dikumpulkan untuk membolehkan Penganjur menguruskan Peraduan ini. Dengan memasukkan, kecuali diberitahu sebaliknya, setiap peserta dengan ini menyetujui maklumat yang mereka kirimkan dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Sekiranya maklumat peribadi berkaitan dengan individu di bawah usia 18 tahun, maka persetujuan ini diberikan oleh ibu bapa atau penjaga sah individu tersebut untuk maklumat yang dimasukkan ke dalam pangkalan data dan diproses sesuai dengan bahagian ini dan Dasar Privasi. Penganjur boleh menggunakan ini untuk mengumumkan dan menerbitkan hasil Peraduan dan nama pemenang serta untuk tujuan promosi masa depan tanpa rujukan / pembayaran / pampasan.
 2. Di bawah Undang-undang Malaysia, peserta berhak menarik balik persetujuan mereka untuk menggunakan maklumat peribadi mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.dan memberikan kami nama dan alamat e-mel peserta untuk membolehkan menghapusnya.
 3. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar untuk menjaga keselamatan data peribadi peserta, dan menghendaki pemproses data pihak ketiga melakukan perkara yang sama. Namun, perlu diketahui bahawa Penganjur boleh melepaskan data peribadi peserta jika diminta oleh undang-undang.
 4. Maklumat peribadi anda yang dikumpulkan semasa Peraduan ini akan digunakan sesuai dengan Dasar Privasi yang terdapat di laman web kami: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML
 5. Untuk Dasar Privasi lengkap kami, sila lawati: HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML

TANGGUNGJAWAB DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, peserta dan / atau waris mereka akan memikul tanggungjawab penuh dan tanggungjawab sekiranya terdapat sebarang tanggungjawab, kecelakaan, kecederaan, kerosakan, tuntutan atau kemalangan [termasuk kematian] akibat penyertaan mereka dalam Peraduan, penebusan dan / atau penggunaan hadiah dan bersetuju untuk melepaskan dan menahan Penganjur bebas dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tanggungjawab.
 2. Semua pengangkutan, penginapan, kos peribadi dan / atau kos, yuran dan / atau perbelanjaan lain yang berkaitan untuk menyertai Peraduan dan menebus hadiah adalah tanggungjawab para peserta.
 3. Penganjur tidak bertanggung jawab atas entri yang lewat, hilang atau salah arah atau untuk masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem dalam talian komputer, pelayan, atau penyedia, peralatan komputer, perisian, masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet atau di mana-mana laman web, atau gabungan yang berkaitan dengan atau terhasil daripada penyertaan atau memuat turun sebarang bahan dalam Peraduan ini.
 4. Sejauh seluas-luasnya dibenarkan oleh undang-undang, Penganjur tidak akan bertanggung jawab atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun (termasuk tanpa had kerugian sampingan, kerugian akibat, kehilangan keuntungan atau muhibah, kerosakan khas, tidak langsung, teladan atau hukuman) yang dialami atau ditanggung oleh anda atau mana-mana orang atau entiti lain, bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, penyiksaan, kecuaian atau sebaliknya, walaupun pihak Penganjur telah diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut, berkaitan dengan Peraduan atau hadiah dan bahan dan maklumat yang diberikan melalui Peraduan.
 5. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, anda mengakui bahawa Penganjur tidak memberikan jaminan, perwakilan atau jaminan berkenaan dengan hadiah dan bahawa anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat lebih lanjut yang dikenakan oleh peniaga pembekal.
 6. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh sebab-sebab di luar kawalannya termasuk tetapi tidak terhad kepada kebakaran, rusuhan, syarat atau peraturan mana-mana pihak berkuasa sivil atau ketenteraan ("peristiwa force majeure"). Acara force majeure akan menangguhkan kewajipan Penganjur di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini selama acara tersebut berlangsung.
 7. Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, twitter atau rangkaian sosial lain. Akses ke dan penggunaan laman web, perkhidmatan, atau sumber pihak ketiga adalah dengan risiko anda sendiri, dan anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk ketersediaan, kandungan, fungsi, ketepatan, kesahan, kesesuaian, amalan privasi atau aspek lain dari laman web, perkhidmatan atau sumber seperti itu.

KEWAJIBAN ANDA

 1. Anda tidak akan mengambil bahagian dalam Peraduan untuk tujuan atau cara apa pun yang dilarang oleh atau tidak sesuai dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini. Selain itu, anda harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 2. Anda tidak boleh (dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga) (a) mengambil tindakan atau (b) memuat naik, memuat turun, menghantar, menghantar, menghantar atau menyebarkan atau memudahkan penyebaran kandungan dan bahan melalui Peraduan yang:
  • melanggar hak harta intelek, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti lain atau melanggar undang-undang atau tugas kontrak;
  • adalah menyalahi undang-undang, mengancam, kasar, melecehkan, menghasut, memfitnah, memfitnah, menipu, menipu, privasi orang lain, menyeksa, cabul, lucah, pornografi, menyinggung, tidak senonoh, mengandungi atau menggambarkan kebogelan, mengandungi atau menggambarkan aktiviti seksual, mempromosikan ketaksuban, diskriminasi atau keganasan, atau sebaliknya tidak wajar seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara kami;
  • menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk mana-mana pekerja atau wakil Penganjur atau peserta lain; atau
  • merangkumi dokumen pengenalan diri seseorang atau maklumat peribadi atau kewangan yang sensitif dengan cara yang tidak dibenarkan.

DISKUALIFIKASI / PENAMATAN

 1. Ketidakpatuhan oleh peserta dengan Peraturan & Peraturan Peraduan ini akan memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan penyertaan dan membatalkan hadiah yang diberikan.
 2. Penganjur berhak untuk menyederhanakan, menolak atau membatalkan penyertaan atau bahan yang, mengikut budi bicara mutlaknya, ia memutuskan untuk menjadi tidak senonoh, menyinggung perasaan atau tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan surat dan semangat Peraduan atau yang berpotensi merosakkan sama ada Penganjur, Peraduan atau imej atau reputasi pihak ketiga.
 3. Penganjur berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan membatalkan penyertaan mana-mana peserta kerana mengganggu proses pendaftaran atau kerana terlibat dalam salah laku yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar yang akan membahayakan pelaksanaan Peraduan yang adil dan betul.

TERMA & SYARAT LANJUT

 1. Perundangan berkaitan. Peraturan & Peraturan Peraduan akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Anda dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkenaan dengan sebarang pertikaian yang timbul berkaitan dengan Peraturan & Peraturan Peraduan, Peraduan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan atau yang berkaitan dengannya.
 2. Ketetapan Terma. Sekiranya mana-mana bahagian dari Peraturan & Peraturan Peraduan dinyatakan tidak sah, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, bahagian tersebut akan diputuskan dan tidak akan mempengaruhi kesahihan dan ketentuan pelaksanaan Peraturan & Peraturan Peraduan yang tersisa.
 3. Kegagalan atau kelewatan Penganjur untuk melaksanakan atau menegakkan hak dalam Peraturan & Peraturan Peraduan tidak akan dianggap sebagai pengabaian.
 4. Tidak bertugas. Peraturan & Peraturan Peraduan ini tidak boleh diberikan, dipindahkan atau dilesenkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua hak dan kewajiban kami di bawah Peraturan & Peraturan Peraduan ini diberikan secara bebas oleh kami sehubungan dengan penggabungan, pemerolehan, atau penjualan aset, atau dengan menjalankan undang-undang atau sebaliknya.
Ayam Brand ™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms