#BokBokRaya Masak Dan Menang

Kaedah

1. Pilih kategori:

 • Resipi Buka Puasa
 • Resipi Hari Raya
 • Resipi Kuih Raya

2. Masak 1 resipi yang sihat dan lazat menggunakan produk Ayam Brand mengikut kategori di atas.

1. Muatnaik gambar atau video(tidak melebiki 60 saat) resipi masakan yang menggunakan produk Ayam Brand ke Instagram atau Facebook anda (pengguna). 

2. Gunakan hashtag #bokbokraya dah jangan lupa tag @ayambrandmy di IG atau Ayam Brand Malaysia di Facebook

3. Kongsikan resipi dan ceritakan inspirasi di sebalik hidangan di dalam caption!

 

Terma dan Syarat

PENGANJUR & KELAYAKAN

 1. Peraduan Ayam Brand Masak dan Menang #BokBokRaya [Peraduan] di aturkan oleh A. Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. [003409-V] dan dibuka kepada semua penduduk sah Malaysia menggunakan badan Penganjur dan ahli keluarga terdekat mereka tidak sesuai untuk peraduan ini.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini, semua peserta dengan ini mengakui bahawa anda telah membaca dan mengguna untuk keperluan dan terikat kepada Syarat dan Peraturan serta keputusan Penganjur. Anda mewakili dan memastikan bahawa anda berumur 18 tahun dan ke atas. Sekiranya anda berumur di bawah berumur 18 tahun, anda pasti mengesahkan bahawa anda telah memperolehi kebenaran ibubapa atau penjaga yang sah yang diperlukan untuk pengguna dan terikat dengan Syarat dan Peraturan Peraduan ini.
 3. Penganjur berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda Syarat & Peraturan Peraduan terkandund di dalam ini pada bila-bila masa. Sebarang pindaan akan berkuatkuasa serta merta sebut sahaja pemberitahuaan pindaan tersebut kepada anda dan penyertaan berikut dan dalam Peraduan ini mengenai anda dan menerima dengan menggunakan pindaan tersebut. Dan adalah menjadi tanggungjawab anda untuk kajian Syarat & Peraturan Peraduan ini dari masa ke semasa.

TEMPOH PERADUAN

 1. Peraduan ini akan berlangsung dari 28/03/2022,00:01am hingga 8/05/2022, 11.59pm [“Tempoh Peraduan”].
 2. Penganjur berhak untuk meminda Tempoh Peraduan dan kaedah penyertaan dari semasa ke semasa dengan memberi notis sebelumnya. Penyertaan anda dan yang berterusan dalam Peraduan ini, anda akan memperoleh dan menggunakan dengan pindaan ini.
 3. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dihantar secara automatik.

BAGAIMANA UNTUK MENYERTAI

 1. Tiada bukti pembelian diperlukan untuk setiap Peraduan ini.
 2. Muatnaik gambar dan resipi yang menggunakan Santan Ayam Brand ke Instagram atau Facebook.
 3. Pastikan hashtag #bokbokraya digunakan. Tag @ayambrandmy di Instagram atau Ayam Brand Malaysia di Facebook.
 4. Hanya gambar atau video yang dimuatnaik dalam masa peraduan akan dilayan.

HADIAH

 1. Hadiah Bernilai melebihi RM18900

Kategori

Pemenang

Prize

Jumlah Pemenang

Hadiah Setiap Pemenang (RM)

Hidangan Hari Raya Terbaik

Pemenang Utama

Duit Raya  (Wang Tunai)

1

3000

Pemenang Kedua

Tefal Rice x Cooker

1

1439

Pemenang Ketiga

Tefal Ingenio Resources 5-PC Set - L6759522

1

889

Hidangan Lauk Terbaik

Pemenang Utama

Duit Raya (Wang Tunai)

1

3000

Pemenang Kedua

Tefal Home Chef Smart Pro IH Multicooker

1

1439

Pemenang Ketiga

Tefal Ingenio Resources 5-PC Set - L6759522

1

889

“Dessert” Terbaik

Pemenang Utama

Duit Raya (Wang Tunai)

1

3000

Pemenang Kedua

Tefal Home Chef Smart Pro IH Multicooker

1

1439

Pemenang Ketiga

Tefal Ingenio Resources 5-PC Set - L6759522

1

889

Mingguan

Pemenang Mingguan

10 Pemenang x 6 Minggu  - Baucar Tunai Shopee

60

50

 1. Hadiah utama untuk Pemenang Utama akan disalurkan kedalam bank akaun pemenang. Pemenang perlu kongsi nombor nama penuh, nombor akaun bank, nama bank, kad pengenalan, no telefon dan alamat untuk menebus hadiah. Penganjur tidak menanggung liabiliti khusus untuk keselamatan penghantaran  hadiah.
 2. Hadiah untuk pemenang kedua dan ketiga akan dihantar ke alamat Pemenang. Tempoh menunggu adalah 60 hari setelah pengumuman Pemenang. 
 3. Hadiah Pemenang Mingguan akan di hantar kepada pemenang selepas pemenang diumumkan. Hadiah adalah berbentuk baucar tunai yang perlu diiski semasa :check out" dan mempunyai tempoh tamat. 
 4. Penganjur tidak menanggung liabiliti khusus untuk keselamatan penghantaran hadiah. 

Pemilihan pemenang

panel hakim

Panel hakim adalah jawatankuasa yang terpilih dari pihak pengurusan dan pemasaran A.Clouet & Co., (KL) Sdn. Bhd. Keputusan setiap hakim adalah muktamad.  

Kriteria pemenang:

 1. Kreativiti gambar dan “caption” resipi yang dimuatnaik.
 2. Penggunaan Santan Ayam Brand dan juga produk Ayam Brand lain dalam resipi.

Kesemua penyertaan yang menggunakan hashtag #bokbokraya akan mengambil kira dalam pilihan Pemenang Utama.

DATA PERLINDUNGAN

 1. Semua penyertaan dan bahan yang diserahkan kepada Penganjur adalah milik Penganjur. Maklumat peribadi Peserta akan dikumpulkan untuk kebenaran Penganjur menguruskan Peraduan ini. Dengan gabungan Peraduan ini, Permintaan dengan maklumat yang mereka serahkan dan gunakan ke dalam pangkalan data dan diproses mengikut seksyen ini dan Dasar Privasi. Maklumat maklumat peribadi dengan setiap orang di bawah umur 18 tahun, persetujuan ini akan diberikan kepada ibu bapa atau penjaga yang memberi maklumat yang diperlukan ke dalam pangkalan data dan diproses mengikut seksyen ini dan Dasar Privasi. Penganjur boleh menggunakan data ini untuk tujuan pengumuman dan penyerahan keputusan dan nama Pemenang serta untuk tujuan promosi pada masa depan tanpa isi rujukan / pembayaran / pampasan.
 2. Di bawah Undang-Undang Malaysia, Peserta berhak untuk menarik balik persetujuan mereka terhadap penggunaan butiran peribadi dan dengan panggilan 
 3. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pada bila-bila masa dan memberikan nama dan e-mel Peserta memerlukan Penganjur boleh mengeluarkan butiran berkenaan.
 4. Penganjur mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk menyimpan data peribadi Peserta terlindung dan memerlukan syarat untuk pemproses data pihak ketiga untuk pengguna. Perhatian bahawa Penganjur dapat memberikan data peribadi Peserta jika perlu dilakukan di bawah undang-undang.
 5. Data peribadi dan yang dikumpulkan semasa Peraduan ini akan diguna mengikut Dasar Privasi yang terdapat dalam laman web kami HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML
 6. Untuk meneliti dasar Dasar Privasi, anda boleh ke laman HTTP://WWW.AYAMBRAND.COM.MY/PRIVACY-POLICY.HTML

LIABILITI DAN TANGGUNGJAWAB

 1. Sesuai dengan undang-undang yang digunapakai, Peserta dan / atau warisnya, ζήτημα lain, sekiranya berlaku liabiliti, kejadian yang tidak diingini, berbeza, ζητήματα, masalah atau kemalangan (termasuk nyawa) soalan untuk melepaskan dan tidak mempertanggungjawabkan Penganjur menggunakan liabiliti.
 2. Segala kos, penginapan, kos peribadi dan / atau kos, yuran dan / atau lain-lain yang berkaitan dengan permintaan Peraduan dan hadiah adalah permintaan Pemenang.
 3. Tidak berlaku terhadap kelewatan penyerahan Peraduan ini, kehilangan, kesalahan alamat atau masalah masalah atau masalah teknikal mana-mana rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, pelayan atau pembekal, peralatan komputer atau kesesakan lalu lintas di internet atau mana-mana laman web , atau mana-mana kombinasi yang berkaitan dengan atau akibat penyertaan atau muat turun bahan-bahan di Peraduan ini.
 4. Menurut undang-undang yang digunapakai, Penganjur tidak memerlukan bagi pengguna liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan dalam apa jua bentuk (termasuk tanpa batasan kerugian sampingan, kehilangan turutan, keuntungan atau muhibah, ganti rugi khusus, tidak langsung, teladan atau hukuman) yang dialami atau yang ditanggung oleh Peserta atau mana-mana orang atau entiti lain, walau bagaimanapun jika berlaku sama ada dalam kontrak, kecuaian atau lain-lain, walaupun Penganjur telah dinasihatkan mengenai masalah masalah berkaitan dengan Peraduan atau Hadiah dan bahan dan maklumat yang disediakan melalui Peraduan .
 5. Menurut undang-undang yang digunapakai, anda akan mengetahui bahawa Penganjur tidak akan memberikan jaminan, perwakilan atau jaminan berkaitan dengan Hadiah itu tertakluk kepada Syarat dan Peraturan selanjutnya yang ditentukan oleh pembekal.
 6. Penganjur tidak diperlukan ke atas kelewatan atau masalah Peraduan ini dari sebab-sebab di luar kawalan termasuk tidak terhad kepada kebakaran, rusuhan, keperluan atau peraturan mana-mana pihak berkuasa sivil atau ketenteraan ("force majeur"). Kesan force majeure akan menangguhkan Peraduan ini di bawah Syarat dan Peraturan ini selagi kejadian yang berlaku.
 7. Promosi ini tidak ditaja, disokong atau dikendalikan oleh atau menggunakan dengan Facebook, Twitter atau mana-mana rangkaian sosial yang lain. Akses dan penggunaan laman web bahagian ketiga, perkhidmatan atau sumber adalah menjadi permintaan anda sendiri dan anda mengetahui bahawa Penganjur tidak memerlukan terhadap ketersediaan, kandungan, fungsi, ketepatan, kesahihan, kesesuaian, privasi atau apa-apa aspek lain dari laman web, perkhidmatan atau sumber seperti itu.

TANGGUNGJAWAB ANDA

 1. Anda tidak boleh menggunakan Peraduan ini untuk tujuan tertentu atau dengan apa-apa kaedah yang dilarang oleh Penganjur atau tidak konsisten dengan Syarat dan Peraturan Peraduan ini. Di samping itu, dan anda memerlukan semua Syarat dan Peraturan yang berkaitan.
 2. Anda tidak boleh (dan tidak dibenarkan mana-mana pihak ketiga untuk) sama ada (a) mengambil tindakan atau mengambil maklumat, menyerahkan atau mengedar atau menggunakan pengedaran apa-apa kandungan dan bahan melalui Peraduan ini,
  • Melanggar hak milik intelektual, hak publisiti atau hak lain mana-mana orang atau entiti atau mana mana-mana undang-undang atau kewajian intelektual
  • Adalah menyalahi undang-undang, mengancam, menyalahgunakan, menggunakan, menghasut, memfitnah, memcelakakan, menipu, menggunakan privasi orang lain, menyiksa, lucah, kasar, menggunakan, tidak senonoh, gambaran kebogelan, diskriminasi atau keganasan atau lain-lain yang tidak sesuai sebagimana oleh Penganjur mengikut budi bicara kami;
  • Menyamar sebagai orang atau entiti termasuk mana-mana pekerja atau wakil Penganjur atau peserta lain atau;
  • Termasuk dokumen pengenalan diri atau data peribadi atau maklumat kewangan dengan cara yang tidak diperlukan.

KEHILANGAN KELAYAKAN / PENAMATAN

 1. Kegagalan Peserta Peraturan Syarat dan Peraturan Peraduan ini akan memberikan hak kepada Penganjur untuk membatalkan penyertaan dan membatalkan hadiah Hadiah yang diberikan.
 2. Penganjur berhak atas budi bicara mutlaknya untuk keputusan atau membatalkan mana-mana penyertaan yang diklasifikasikan sebagai tidak senonoh, menyakitkan hati atau tidak sesuai atau yang tidak konsisten denagn Syarat dan Peraturan Peraduan ini atau yang mungkin mendekat sama ada Penganjur, Peraduan atau mana-mana gambar atau reputasi pihak ketiga.
 3. Penganjur berhak untuk mengesahkan kesahihan penyertaan dan membatalkan mana-mana Peserta yang menganggu proses pendaftaran atau penggunaan diri dalam apa-apa salah laku atau salah laku yang tidak wajar yang akan menjejaskan perakuan yang adil dan wajar Peraduan ini.

LANJUT SYARAT & PERATURAN

 1. Undang-undang yang berkaitan. Syarat & Peraturan Peraduan akan ditakbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Dengan ini, anda dan bagi anda untuk mengemukakan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkaitan dengan pertikaian yang timbul dengan Peraduan ini atau perkara yang berkaitan dengan atau yang berkaitan
 2. Pengasingan Syarat. Jika mana-mana bahagian Syarat dan Peraturan Peraduan ini diisytiharkan peraturan undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian-bahagian tersebut akan terasing dan tidak akan mengesan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana Syarat dan Peraturan Peraduan ini.
 3. Kegagalan atau kelewatan Penganjur untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak dalam Syarat dan Peraturan Peraduan ini tidak akan digunakan sebagai pengecualian.
 4. Bukan Tugasan. Syarat dan Peraturan Peraduan ini tidak boleh dijalankan, dipindahkan atau diselidik oleh anda tanpa keizinan bertulis sebelumnya. Semua hak dan kewajipan kami di bawah Syarat dan Peraturan Peraduan ini dapat dijalankan oleh kami berkaitan dengan penggabungan, pengambilalihan, atau penjualan aset atau melalui operasi undang-undang atau sebaliknya.
Tags:
Ayam Brand™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms