Peraduan Bonanza Terma dan Syarat BAHASA INGGERIS

TERMA & SYARAT PERADUAN BONANZA

UNTUK VERSI BAHASA MALAYSIA: KLIK DI SINI

KEMBALI KE LAMAN PERTANDINGAN: KLIK DI SINI

1.       

Peraduan:

PERADUAN AYAM BRAND BONANZA BELI & MENANG.

2.       

Penganjur:

A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd 195901000060 (0003409V)

3.       

Tempoh Peraduan:

a. Peraduan akan berlangsung dari 00:00:00, 01/09/2023 hingga 23:59:59, 31/10/2023.

b. Semua penyertaan Peraduan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik.

c. Penganjur berhak untuk mengubah, melanjutkan, menggantung atau menamatkan Peraduan mengikut budi bicara mutlaknya atau jika Peraduan tidak dapat diteruskan atas apa jua sebab. Penamatan atau penggantungan sedemikian tidak akan menimbulkan sebarang tuntutan oleh Peserta.

4.       

Kelayakan:

a. Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk sah di Semenanjung Malaysia Sahaja berumur 18 tahun ke atas (pada 01/09/2023) kecuali pekerja dan keluarga terdekat Penganjur, termasuk syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar, komunikasi, PR, digital dan agensi Peraduan.

b. Penganjur berhak meminta bukti dokumen pengenalan diri, jika diperlukan.

5.       

Produk Yang Menyertai:

a. AYAM BRAND™ dan yumeat (“Produk”) yang mengambil bahagian adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

        i. AYAM BRAND™ Sardin

       ii. AYAM BRAND™ Saba

     iii. AYAM BRAND™ Mackerel

     iv. AYAM BRAND™ Tuna

       v. AYAM BRAND™ Kacang Bakar

     vi. AYAM BRAND™ Santan dan Kerisik

   vii. AYAM BRAND™ Buah-buahan & Sayur-sayuran

 viii. Pes Masakan AYAM BRAND™

     ix. Serpihan Soya BRAND™ AYAM

       x. yumeat™ Berasaskan Tumbuhan

6.       

Bukti pembelian:

a. Untuk menyertai Peraduan, beli sekurang-kurangnya RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh) (“Pembelian Minimum”) mana-mana Produk dalam satu resit asal daripada mana-mana kedai kedai (“Resit”) hanya semasa Tempoh Peraduan.

b. Resit yang dicetak mestilah mengandungi butiran tarikh pembelian, Produk yang dibeli, jumlah pembelian, nombor Resit dan nama atau logo Outlet (“Butiran Resit”).

c. Resit adalah bukti pembelian yang diperlukan untuk menyertai Peraduan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak Resit yang mereka kehendaki tetapi setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan mana-mana Resit dengan butiran yang tidak lengkap, dicetak semula, digandakan, tidak boleh dibaca, tidak jelas dan/atau rosak. Semua Resit yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Pihak Penganjur akan memperuntukkan nombor siri mengikut jumlah pembelian seperti yang dinyatakan dalam Resit yang diserahkan. Bagi setiap RM20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh), Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor siri sehingga maksimum 5 (lima) nombor siri. Sebarang amaun baki akan dilucuthakkan sebaik sahaja nombor siri maksimum bagi setiap Resit telah diperuntukkan.

Sebagai contoh:

        i. Jika anda membeli RM26.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 1 (satu) nombor siri.

       ii. Jika anda membeli RM187.50 Produk dalam satu Resit semasa Tempoh Peraduan, Penganjur akan memperuntukkan 5 (lima) nombor siri.

7.       

Kaedah Penyertaan:

a. Kaedah penyerahan Peraduan ialah melalui WhatsApp sahaja. Setiap Resit HANYA layak untuk 1 (satu) penyerahan penyertaan melalui WhatsApp.

b. Langkah penyertaan penyertaan WhatsApp:

        i. Tulis di hadapan Resit nama penuh, nombor pengenalan dan alamat e-mel anda, jika ada (“Butiran Peribadi”).

      ii. Tangkap 1 (satu) gambar/imej yang jelas dan boleh dibaca bagi 1 (satu) Resit lengkap dengan Butiran Peribadi dan Butiran Resit (“Imej”). 1 (Satu) Imej mesti mengandungi hanya 1 (satu) Resit.

    iii.            Hantar “consentWA” melalui WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 daripada mana-mana nombor telefon bimbit yang didaftarkan di Malaysia. Ini adalah untuk memberikan persetujuan anda untuk menghantar melalui aplikasi WhatsApp ke Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan. Anda hanya perlu memberikan persetujuan anda sekali sahaja.

    iv. Sebaik sahaja anda telah memberikan persetujuan anda, anda boleh meneruskan untuk menyerahkan Imej anda ("Entri").

      v. Penganjur akan menghantar mesej pengakuan autobalas untuk Penyertaan pertama yang diterima oleh setiap nombor mudah alih sahaja.

c. Penganjur akan mengeluarkan semua Penyertaan yang diterima untuk pemprosesan, pengesahan dan kelayakan selanjutnya. Penganjur berhak untuk membatalkan mana-mana Penyertaan dengan Butiran Peribadi yang tidak lengkap, Imej yang tidak jelas dan/atau tidak boleh dibaca dan/atau mengandungi lebih daripada satu (1) Imej Resit. Semua Penyertaan yang tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di sini akan dibatalkan kelayakan oleh Penganjur tanpa pemberitahuan lanjut kepada Peserta.

d. Penganjur berhak meminta bukti Resit asal (hardcopy) untuk pengesahan dan penebusan hadiah. Kegagalan untuk mengemukakan Resit asal atas permintaan akan menyebabkan kehilangan kelayakan dan dilucuthakkan.

8.       

Hadiah Mingguan & Tempoh Mingguan:

a. Terdapat sejumlah 20 (dua puluh) Hadiah Mingguan dalam bentuk 1 (satu) RM100 Touch 'n Go eWallet Reload PIN setiap satu untuk dimenangi setiap minggu selama 9 (sembilan) minggu berturut-turut.

b. Terdapat sejumlah 180 (seratus lapan) Hadiah Mingguan untuk dimenangi pada akhir Tempoh Peraduan.

c. Berikut adalah 9 (sembilan) tempoh mingguan:

Minggu 1: 01/09/2023 – 07/09/2023 Minggu 2: 08/09/2023 – 14/09/2023

Minggu 3: 15/09/2023 – 21/09/2023 Minggu 4: 22/09/2023 – 28/09/2023

Minggu 5: 29/09/2023 – 05/10/2023 Minggu 6: 06/10/2023 – 12/10/2023

Minggu 7: 13/10/2023 – 19/10/2023 Minggu 8: 20/10/2023 – 26/10/2023

Minggu 9: 27/10/2023 – 31/10/2023

9.       

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Mingguan:

a. Setiap minggu satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri "1". Nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan dijadualkan dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak bagi setiap minggu.

Contohnya: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak mingguan untuk Minggu 1 ialah 4005, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

  1. 20 (Dua Puluh) Finalis Hadiah Mingguan:

4005 akan dibahagikan dengan 20 yang bersamaan dengan 200.25 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 200. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 200. 20 (Dua Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 200 iaitu: 200, 400, 600, 800, 1000 dan seterusnya akan dipilih.

10.   

Hadiah Utama:

a. Terdapat 61 (enam puluh satu) Hadiah Utama yang disenaraikan di bawah untuk dimenangi pada akhir Tempoh Peraduan.

        i. 5 (Lima) Hadiah Utama berupa 1 (satu) HABIB 20g 999.9 Gold Bar* bernilai RM6,315 setiap satu.

       ii. 7 (Tujuh) 1st Hadiah berupa 1 (satu) HABIB 10g 999.9 Gold Bar* bernilai RM3,170 setiap satu.

     iii. 9 (Sembilan) 2nd Hadiah berupa 1 (satu) HABIB 5g 999.9 Gold Bar* bernilai RM1,630 setiap satu.

     iv. 40 (Empat Puluh) Hadiah Saguhati dalam bentuk 1 (satu) RM500 Touch 'n Go eWallet Reload PIN setiap satu.

*Nilai Bar Emas HABIB 999.9 adalah betul pada masa cetakan. Nilai emas adalah mengikut harga emas semasa. Sijil ketulenan HABIB JEWEL akan disertakan pada bungkusan.

11.   

Mekanik Pemilihan Pemenang Hadiah Utama:

a. Pada penghujung Tempoh Peraduan satu set nombor siri akan diperuntukkan untuk Penyertaan Layak bermula dari nombor siri "1". Nombor siri yang diperuntukkan kepada setiap Penyertaan Layak akan dijadualkan dan ditambah untuk mendapatkan jumlah bilangan Penyertaan Layak untuk Tempoh Peraduan.

Contohnya: Jika jumlah nombor bersiri Penyertaan Layak ialah 50003, Penganjur akan memilih Finalis berdasarkan mekanik berikut:

  1. 5 (Lima) Finalis Hadiah Utama:

50003 akan dibahagikan dengan 5 yang bersamaan dengan 10000.60 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 10000. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 10000. 5 (Lima) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 10000 iaitu: 10000, 20000, 30000 40000 dan 50000 akan dipilih.

  1. 7 (Tujuh) 1st Finalis Hadiah:

50003 akan dibahagikan dengan 7 yang bersamaan dengan 7143.29 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 7143. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 7143. 7 (Tujuh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 7143 iaitu: 7143, 14286, 21429, 28572, 35715 dan seterusnya akan dipilih.

  1. 9 (Sembilan) 2nd Finalis Hadiah:

50003 akan dibahagikan dengan 9 yang bersamaan dengan 5555.89 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 5555. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 5555. 9 (Sembilan) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 5555 iaitu: 5555, 11110, 16665, 22220, 27775 dan seterusnya akan dipilih.

  1. 40 (Empat Puluh) Finalis Hadiah Saguhati:

50003 akan dibahagikan dengan 40 yang bersamaan dengan 1250.08 yang akan dibundarkan ke bawah kepada 1250. Nombor siri pemenang pengganda dalam kes ini ialah 1250. 40 (Empat Puluh) Penyertaan Layak diberikan dengan nombor bersiri dengan gandaan 1250 iaitu: 1250, 2500, 3750, 5000, 6250 dan seterusnya akan dipilih.

12.   

Soal Jawab Wajib:

a. Penganjur akan menghubungi semua Finalis terpilih melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon bimbit yang diterima oleh Penganjur dalam Penyertaan Layak. Setiap Finalis yang terpilih akan diberikan 1 (satu) soalan untuk dijawab melalui WhatsApp. Finalis yang dipilih mesti menjawab soalan yang disiarkan oleh Penganjur dengan betul untuk memenangi Hadiah.

b. Sekiranya Finalis terpilih gagal menjawab soalan dengan betul dan/atau gagal menjawab dalam masa yang dinyatakan dalam mesej WhatsApp, Finalis yang dipilih akan dibatalkan kelayakan dan digantikan dengan nombor bersiri Finalis selepas nombor bersiri Finalis terpilih yang dibatalkan.

c. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya Finalis yang dipilih tidak dapat dihubungi atas apa jua sebab.

13.   

Pemenuhan Hadiah:

a. Setiap Peserta sepanjang Tempoh Peraduan hanya boleh memenangi:

        i. 1 (Satu) Hadiah Mingguan setiap minggu dan

       ii. 1 (Satu) Hadiah Utama dengan nilai yang lebih tinggi.

b. Atas permintaan, semua Pemenang mesti memberikan butiran peribadi mereka kepada Penganjur untuk pemenuhan hadiah. Penganjur berhak untuk meminta bukti dokumen pengenalan bagi tujuan pengesahan, jika diperlukan. Kegagalan untuk memberikan sebarang bukti identiti memberi hak kepada Penganjur untuk membatalkan kelayakan Pemenang dan kehilangan Hadiah.

c. Semua kod PIN Touch 'n Go eWallet Reload Hadiah akan dihantar oleh pembekal perkhidmatan Penganjur melalui WhatsApp daripada Nombor WhatsApp Rasmi Peraduan 6018 311 2928 ke nombor telefon bimbit yang diterima oleh Penganjur dalam Penyertaan Layak, dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan.

d. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika mana-mana kod PIN Touch 'n Go eWallet Reload tidak dapat dihantar atau digunakan kepada Pemenang kerana sebarang perubahan atau perbezaan dalam nombor hubungan mudah alih yang diserahkan oleh pemenang kepada Penganjur semasa penyerahan penyertaan Peraduan.

e. Penggunaan PIN Muat Semula eWallet Touch 'n Go tertakluk pada Terma & Syarat Touch 'n Go Sdn Bhd (TNG Digital Sdn Bhd);  https://www.touchngo.com.my/assets/pdf/user-tnc.pdf.

f. Hadiah Emas HABIB akan dihantar kepada Pemenang atau dengan koleksi sendiri daripada Penganjur dalam tempoh 6 – 8 minggu dari tarikh tutup Peraduan. Penganjur akan menghubungi semua Pemenang untuk kaedah penghantaran pilihan.

g. Semua Pemenang akan dimaklumkan melalui WhatsApp. Semua Hadiah mesti dituntut dalam tempoh 3 (tiga) bulan dari tarikh pemberitahuan. Semua Hadiah yang tidak dituntut akan dibatalkan. Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemberitahuan tidak diterima atau lewat dihantar kepada peserta.

h. Peserta mesti mematuhi terma dan syarat pihak yang mengatur dan/atau menyediakan semua hadiah dan terma dan syarat yang dilampirkan pada hadiah, jika ada. Penganjur berhak untuk memanjangkan garis masa yang dinyatakan di bawah klausa ini atas sebab-sebab di luar kawalan Penganjur.

i. Semua Peserta mesti mematuhi Mekanik Pemilihan Pemenang yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menggantikan mana-mana hadiah dengan hadiah yang sama nilainya, pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua hadiah diberikan atas dasar "Sebagaimana Ada" dan tidak boleh dipindah milik, dikembalikan atau ditukar dalam sebarang bentuk lain atas apa jua sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa cetakan.

j. Pemenang akan diumumkan di laman web rasmi Penganjur di https://www.ayambrand.com.my/.

14.   

Syarat Tambahan:

a. Penganjur dan syarikat yang terlibat dalam Peraduan tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk kelewatan, ketidakserahan dan/atau gangguan WhatsApp dan mesej dalam talian yang dihantar atau diterima dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan telefon bimbit atau telefon bimbit yang tidak dibenarkan. akaun pelanggan sempena Peraduan.

b. Penganjur tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kesilapan, peninggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian telefon atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan e-mel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di internet dan/atau laman web.

c. Peserta hendaklah memikul liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat daripada penyertaan dalam Peraduan.

d. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk memberikan maklumat peribadi mereka dan Penganjur berhak untuk menerbitkan, menggunakan nama dan/atau gambar Pemenang serta Penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa pampasan atau notis lanjut dan setiap Peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan untuk penggunaan Penyertaan mereka oleh Penganjur.

e. Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk menyediakan perkhidmatan atau surat-menyurat dengan peserta. Maklumat ini disimpan dalam cara yang sesuai dengan sifat data oleh Penganjur dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan menyerahkan maklumat peribadi Peserta, Penganjur menganggap bahawa kebenaran diberikan kepada Penganjur dan/atau ejennya yang diberi kuasa untuk menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemasaran dan Peraduan masa kini dan akan datang serta untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya. Jika Peserta memaklumkan kepada Penganjur melalui Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya. bahawa maklumat di atas tidak boleh digunakan sebagai asas untuk menghubungi selanjutnya, Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat Peserta tidak akan diberikan atau dikongsi dengan syarikat lain untuk kegunaan mereka.

f. Dengan menyertai Peraduan, Peserta bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat rasmi Peraduan serta keputusan Penganjur. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan ini, sila elakkan daripada menyertai Peraduan.

g. Penganjur berhak untuk meminda, memadam atau menambah Terma dan Syarat Peraduan ini tanpa sebarang notis awal pada bila-bila masa dan Peserta akan terikat dengan perubahan tersebut.

h. Keputusan Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan keputusan yang dibuat oleh Penganjur tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Peraduan ini dengan teliti sebelum anda menyertai Peraduan.

i. Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku percanggahan antara kedua-dua versi, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

15.   

Notis di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010:

a. Notis bertulis (“Notis”) ini berfungsi untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda sedang diproses oleh atau bagi pihak A. Clouet (Malaysia) Sdn. Bhd (“A. Clouet” atau “kami” atau “kami”). Selanjutnya, dengan menyerahkan penyertaan Peraduan ini, anda dengan ini membenarkan pemprosesan data peribadi anda oleh A. Clouet mengikut cara yang dinyatakan dalam Notis ini. Kami akan memproses data peribadi yang anda berikan kepada kami seperti nama anda, nombor kad pengenalan negara, nombor hubungan, alamat dan sebarang maklumat lain yang telah kami minta daripada anda dalam penyertaan Peraduan ini. A. Clouet akan memproses data peribadi anda, termasuk sebarang maklumat tambahan yang anda mungkin berikan kemudian kepada A. Clouet, untuk tujuan menjalankan peraduan ini dan menghubungi anda (jika perlu).

b. Data peribadi yang anda berikan kepada kami mungkin didedahkan kepada pembekal perkhidmatan kami hanya untuk tujuan yang disebutkan di atas. Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa data peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan data peribadi tersebut sentiasa dikemas kini. Anda boleh mengakses dan meminta pembetulan data peribadi anda dan/atau untuk mengehadkan pemprosesan data peribadi anda atau membuat sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan data peribadi anda, dengan menghantar e-mel kepada pembekal perkhidmatan kami di Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia Notis ini, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi Bahasa Malaysia.

Ayam Brand ™ Malaysia Facebook Instagram Youtube enzh-CNms