//

Skipjack


Bekalan skipjack yang banyak di Pasifik Barat telah dinilai sebagai sihat.

- Klik di sini untuk ringkasan stok tuna oleh ISSF.
- Klik di sini untuk laporan penuh oleh SPC (Sekretariat untuk Komuniti Pasifik).

 

skipjack